Tag "prawo pracy"

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W obliczu przepisów młodocianym jest dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i powinności w związku z wiekiem. Pracodawców, którzy

Ile wynosi wynagrodzenie podczas postoju w pracy?

Gotowość do pracy to określenie służące do opisania sytuacji, gdzie pracownik był gotowy do robienia swoich obowiązków, jednakże z powodów pracodawcy ich nie wykonywał. Dodatkowo za taki okres należy się

Jak jest prawnie ustalany czas trwania umów o prace?

Wszystkie umowy o prace są normowane przez Kodeks Pracy. W prawie jest pewna nieścisłość związana z zawieraniem w umowach długoterminowych treści o dwutygodniowym okresie zerwania współpracy. Dokument na czas nieokreślony

Zarobki 0 Comments

Nagroda jubileuszowa – zasady wypłaty

Na założeniach umowy o pracę każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanych zadań. Według punktów zawartych w kodeksie pracy, po spełnieniu wyznaczonych zadań, pracownikowi przysługuje prawo do ubiegania się o

Zarobki 0 Comments

Obliczamy wynagrodzenie za część miesiąca

Nieobecności pracownika sprawiają, że zobowiązania nie są w pełni wykonywane, a sami pracownicy nie wyrabiają wszystkich etatowych godzin. W związku z tym przed skomplikowanym zadaniem staje sam pracodawca, który musi

Zarobki 0 Comments

Wynagrodzenie dla pracownika pracującego na dwóch stanowiskach pracy

Każdy, kto pracował w korporacji lub większej firmie wie, że prócz obowiązków wynikających z umowy o pracę (lub innej) musiał spełniać dodatkowe zadania, lecz nie dostawał za to bonusowego wynagrodzenia.