Na czym polega postępowanie spadkowe?

Na czym polega postępowanie spadkowe?

Zgon kogoś bliskiego to zawsze ogromna tragedia i niezapomniane doświadczenie. Najczęściej osoby dorosłe, świadome swojego podeszłego wieku spisują testament. Powiadamiają w nim o podziale posiadanego majątku. Aczkolwiek zanim wszyscy przejdą do realizacji należy zorganizować postępowanie spadkowe. Na czym w rzeczywistości polega?

Przede wszystkim warto uważać na ustawowe terminy. Najpóźniej do 6 miesięcy od przeczytania testamentu należy wnieść oświadczenie i podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu ostatniej woli zmarłego. Opłata za całą procedurę przewyższać 50 zł.

W momencie akceptacji spadkobierca dostosowuje się do postanowień testamentu. Innymi słowy przejmuje wszystkie dobra. Wśród nich mogą być nieruchomości, kosztowne przedmioty, gotówka, ale także długi. Jeśli natomiast spadek nie zostanie przejęty, wówczas przekazane mienie spada na innych członków rodziny. Przeważnie są to potomkowie pełnoletni.

Oba zdarzenia mogą być prowadzone za pośrednictwem sądu lub notariusza. Podjęte kroki zależą od zainteresowanych spadkiem. Wystarczy przygotować wniosek i oczekiwać na rozwój postępowania.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Spadki 1Comments

Metody uzyskiwania spadków

Spadek przekazywany jest w wyniku potwierdzonych zapisów aktu notarialnego. Tego typu sprawami zajmuje się tym sąd, który powinien przyznać prawo do dziedziczenia majątku lub jego części zgodnie z przedłożonymi dokumentami.

Spadki 1Comments

Czy warto zarejestrować testament?

Możliwość umieszczenia informacji na temat swojego testamentu mamy od 11 października 2011 roku. Rejestr testamentów został stworzony przez samorząd notarialny. Notariusze tłumaczą pomysł utworzenia elektronicznej bazy danych potrzebą uniknięcia sytuacji,

Spadki 1Comments

Dziedziczenie w rolnictwie

Kwestia spadków w rolnictwie przestała być skomplikowana w momencie nowelizowania przestarzałej ustawy. I wszystkie kwestie są od 12 lat rozwiązywane na zasadach ogólnych. Jak jednak wygląda sytuacja ze spadkami, które

2 komentarze

  1. maro
    07 stycznia, 18:57 Reply
    Postępowanie spadkowe może być nie przyjemne dla obu stron, zwłaszcza gdy obie są w konflikcie.
  2. becia
    19 stycznia, 10:39 Reply
    Postępowanie spadkowe jest bardzo skomplikowane moim zdaniem. Za dużo tych przepisów i innych tego typu rzeczy.

Leave a Reply