Tag "Firma"

Komu należy się skrócona norma czasu pracy?

Na rynku pracy jest wielu młodych, sprawnych i chętnych do pracy kandydatów. Nie można jednak pomijać osób niepełnosprawnych, które także chcą prowadzić czynne życie zawodowe. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia kogoś

Praca 0 Comments

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Kreowanie pozycji w firmie trwa latami, zdobywanie zaufania przełożonego jeszcze dłużej. Jednak wyspecjalizowany i wykształcony pracownik, z dużym doświadczeniem, na pewno jest niezbędny w każdej firmie. Nie zawsze przedsiębiorcę stać

Praca 1 Comment

Gdzie wysłać pracowników na wyjazd integracyjny?

Nikt nie ma wątpliwości, że relacja układa się dużo lepiej, gdy pracownicy się rozumieją, znają swoje atuty, mają wspólne tematy i podobne przekonania. W warunkach służbowych trudno poznać współpracownika, bo

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przełożony nie jest upoważniony do wysłania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy zatrudniony może sprzeciwić się takiej decyzji, bowiem jest

Zarobki 0 Comments

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Podwładny może oczekiwać na dodatki finansowe do podstawowego honorarium w sytuacji, gdy spełnia on swoje obowiązki służbowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne? Każda absencja w miejscowości

Zarobki 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera informację o wysokości wynagrodzenia. Jej wysokość, metody obliczania oraz forma przesłania należy do tajemnicy przedsiębiorstwa, a jej przekazywanie grozi poważnymi karami oraz

Zarobki 0 Comments

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Od poprzedniego roku funkcjonują nowe reguły dotyczące dopłat do honorarium osobom niepełnosprawnym. Ustalenia te są dobre przede wszystkim dla tych, którzy mają przyznaną grupę inwalidzką. Podstawą do ustalenia wielkości wypłaty

Wiadomości 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Według Kodeksu Pracy przedsiębiorca może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, pracownik może spełniać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak

Wiadomości 0 Comments

Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Każda firma przygotowuje zbiór prawideł i zasad oraz regulamin, który stanowi dla pracowników wytyczne oraz ustanawia prawa i obowiązki. Wszystkie odstąpienia od ustaleń są odpowiednio karane. Aby było sprawiedliwie taki

Zarobki 0 Comments

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego w Polsce prawa, powinien dostawać wynagrodzenie zgodne z czasem pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wysokość oraz sposób płatności powinno zostać ustalone w momencie podpisywania umowy.

Wiadomości 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Polskie prawo mówi, że szkoda to działanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym działaniem i koszty remontu, naprawy lub odszkodowanie muszą być