Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Podwładny może oczekiwać na dodatki finansowe do podstawowego honorarium w sytuacji, gdy spełnia on swoje obowiązki służbowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne?

Każda absencja w miejscowości zamieszkania, związana z wykonywanie powinności służbowych, powinna być premiowana. Stawka za pojedynczy dzień wyjazdu w kraju wynosi 95% kwoty podstawowej. Przysługuje przede wszystkim wojskowym, agentom bezpieczeństwa oraz urzędnikom państwowym. Oprócz tych trzech grup zawodowych na dodatkowe wynagrodzenie wyrazić zgodę może każdy inny przełożony i nieobecność nagradzać według firmowych procedur pod warunkiem, że widział i czytał je sam pracownik. Trzeba pamiętać, że gratyfikacja nie może przewyższać dziennej kwoty wynagrodzenia, bowiem każde przekroczenie wiąże się z koniecznością odprowadzenia wyższego podatku.

Premia ta jest uznawana zawsze po powrocie z delegacji. Nie dotyczy zatrudnionych, którzy przebywają na naradzie, kursie, zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy bezpłatnym. Dodatkowo nie dotyczy rozłąki, której przyczyny nie są znane lub których powodem jest choroba (np. pobyt w szpitalu w innym mieście, kraju).

Podatku w związku z delegacją nie muszą odprowadzać ci przedsiębiorcy, którzy zlecili pracę tylko na krótki okres czasu, np. klient znajduje się na drugim końcu Polski, a konieczne jest zawarcie umowy. Istnieje również możliwość, że pracownik codziennie dojeżdża do innego miasta. Wtedy przedsiębiorca musi ten fakt wziąć pod uwagę przy wypisywaniu zeznania podatkowego.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 0 Comments

Dlaczego przełożony zmniejsza pensję?

Podstawą każdej umowy o pracę jest cały zbiór praw i obowiązków. Wśród nich znajduje się metoda wypłacania wynagrodzenia oraz ostateczna kwota. Zwykle właściciele chcą zatrudniać podwładnych za małe pieniądze i

Zarobki 0 Comments

Jakie wypłaty otrzymują architekci?

Posada architekta wymaga wyższego wykształcenia (przynajmniej studia magisterskie) oraz kilku lat stażu. Jest to zawód trudny, bardzo odpowiedzialny, ale również interesujący pod względem materialnym. Jak kształtują się zarobki architekta w

Zarobki 0 Comments

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Pracodawca ma prawo tworzyć wewnętrzne postanowienia prawne obowiązujące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich rozporządzeń jest kodeks wynagrodzenia, który zawiera zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom. Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply