Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Polskie prawo mówi, że szkoda to działanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym działaniem i koszty remontu, naprawy lub odszkodowanie muszą być pokryte przez samego sprawcę felernego zdarzenia.

Według powszechnie panujących w społeczeństwie reguł osoba winna bierze na siebie odpowiedzialność za własne działanie i ponosi karę. W przypadku stosunków przełożony-zatrudniany funkcjonuje trochę inna zależność. To znaczy, kiedy pracownik dopuści się działania przynoszącego szkodę, wtedy to pracodawca musi ponieść koszty naprawy, ponieważ tak stanowi polskie prawo. Jest tak dlatego, że przedsiębiorstwo zlecające różne zadania, tym samym obejmuje opieką osobę wykonującą powinności. Zatem bierze na siebie możliwe skutki działań zatrudnionego.

W przypadku, gdy czynności są przydzielane na zasadzie kontraktu, wtedy za wszystkie działania odpowiada zleceniobiorca, ponieważ eksploatuje swoje zasoby, maszyny i sprzęty oraz samodzielnie decyduje o swoich działaniach. Znaczy to, że ulgowo traktować można tylko pracowników, którzy w miejscu pracy wyrządzą szkodę i jej przyczyna znajduje się po stronie przedsiębiorcy. A nawet, gdy nie leży to i tak koszty opłacić musi właściciel firmy.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Na jakich zasadach działa kontrakt eksportowy?

Kontrakt eksportowy zawiera się zwykle między przedsiębiorcą a partnerem biznesowym z zagranicy. Jest bardziej sformalizowaną umową sprzedaży lub zakupu przedmiotów lub usług. Dlaczego zawiera się kontrakt eksportowy? Jakie informacje powinien

Wiadomości 0 Comments

Dokumenty ważniejsze niż nam się zdaje

Aby firma mogła funkcjonować sprawnie i przynosić zyski, należy przyjąć odpowiednią strategię działania. Biorąc pod uwagę to, że każdego dnia mamy do czynienia z całą masą papierów, które okazują się

Ile mamy czasu na wytłumaczenie nieobecności w pracy?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu pracy może doprowadzić w tragicznych sytuacjach do rozwiązania stosunku pracy. Kiedy niezjawienie się w miejscu pracy jest bezpodstawne? Najczęstszym powodem niezdolności do pracy jest choroba. Niestety

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply