Tag "nowe regulacje"

Stać Cię na więcej, czyli jak otworzyć nowy rozdział w swojej karierze

Decyzja o całkowitej bądź częściowej zmianie ścieżki kariery dotyczy praktycznie każdego pracownika. Bardzo często motywacją do niej jest mało satysfakcjonująca praca, niewłaściwy szef, czy też chęć sprostania nowym wyzwaniom. Nie

Komu należy się urlop ojcowski?

W ostatnich latach wiele dyskutuje się o odpowiedzialnym rodzicielstwie i podziale obowiązków między rodzicami. Dotychczas wiele zadań przejmowały matki, które zrzekały się rozwoju zawodowego na rzecz dzieci. Od dawna znane

Wiadomości 2 komentarze

Czym charakteryzuje się list ostrzegawczy?

Prawie połowa przedsiębiorców ma problemy z ustawowym wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych. Niektórzy próbują czerpią korzyści z nielogicznych przepisów i zmieniają ostateczne terminy. Czy listy ostrzegawcze będą pomocne? Od kilku

Wiadomości 1 Comment

Na jakich zasadach działa podatek węglowodorowy?

Ponad miesiąc temu Sejm wyraził zgodę na zastosowanie zmian w ustawie dotyczącej podatku węglowodorowego. Specjaliści uważają to za wielką rewolucję w procesie wydobywczym i przyłączenie koniecznych modyfikacji. W jaki sposób

Praca 1 Comment

Na jakich zasadach będą pracowali cudzoziemcy?

Od jutra wchodzą w życie nowe ustalenia prawne dotyczące pozyskiwania pracowników obcokrajowców. Zmianie poddane zostaną najważniejsze i działające do tej pory zasady. W dużej mierze te, które dotyczyły otrzymywania zezwolenia

Wiadomości 0 Comments

Na jakich zasadach rozlicza się korepetytor?

Obecnie wielu uczniów i studentów potrzebuje pomocy korepetytora. Pobierają nauki z wielu przedmiotów, gdyż nie umieją samodzielnie przyswoić tematu. W związku z tym propozycji udzielania korepetycji jest coraz więcej. Rosnące

W sądzie 0 Comments

Na kim ciąży odpowiedzialność cywilna?

Każdy obywatel Polski musi posiadać odpowiedzialność cywilną. Najogólniej mówiąc oznacza to, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów i umie przewidywać rezultaty różnych działań. Czym jeszcze jest odpowiedzialność cywilna?

W sądzie 0 Comments

Gdzie wnosić należy zażalenie?

Każdy, kto nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji powinien złożyć tzw. zażalenie. Sprawa przenoszona jest wówczas do sadu drugiej instancji, a w trudnych przypadkach do Sądu Najwyższego. Jak

W sądzie 0 Comments

Czym jest kara porządkowa?

Kara porządkowa przyznawana jest w przypadku niedopełnienia obowiązku nałożonego przez sąd lub inną instytucję państwową. Sankcje karne są różne i w dużej mierze zależą od indywidualnej sytuacji. Kiedy i w

Pomoc prawna 0 Comments

W czym pomaga mediacja?

Mediacja dawna traktowana jest jako metoda niwelowania konfliktów i problemów, na końcu której zawsze dochodzi do kompromisu. Niejednokrotnie to sąd zleca przeprowadzenie spotkania mediacyjnego, aby zakończyć spór. Czy rzeczywiście wsparcie

Jakie pełnomocnictwa cieszą się popularnością?

Każdy przedsiębiorca lub nawet osoba prywatna może zdecydować, kto będzie występował w obronie jego prywatnych interesów. Czasami sam zainteresowany nie ma czasu i możliwości, żeby zabiegać o swoje prawa. Dobrym

Pomoc prawna 0 Comments

Kto powinien okazać czynny żal?

Zadaniem każdego podatnika w kraju jest wywiązywanie się z powinności podatkowych oraz przekazywanie konkretnych formularzy we wskazanym terminie. Zdarzają się jednak sytuacje, które utrudniają spełnienie zobowiązań ustawowych. Jak postępować, aby