W jaki sposób sąd dokonuje podziału spadku?

W jaki sposób sąd dokonuje podziału spadku?

Na temat spadku trzeba mówić w stosunku do całości praw i zobowiązań, które w momencie stwierdzenia zgonu właściciela przenoszone są na wskazaną osobę. Zazwyczaj udostępnienie mienia lub długów następuje na podstawie umowy ustanawiającej spadkobierców. Niestety nie w każdym przypadku spadkodawca samodzielnie podejmuje decyzję. Jakiego podziału dokonuje sędzia? Jakimi regułami się podpiera?

Jeśli przekazujący spadek nie przygotował pisma, w którym zaznaczył zasady dziedziczenia, wtedy sprawą powinien się zająć sąd. Zwykle rozprawa odbywa się w sądzie, w zgodzie z ostatnim miejscem pobytu. Prowadzony jest proces weryfikacji majątku oraz pozostawionych zobowiązań.

Obecnie istnieją trzy popularne i wykorzystywane metody podziału majątku. Najbardziej sprawiedliwa to równy podział mienia, zgodnie z rodzajem pokrewieństwa. Drugi sposób to wskazanie ograniczonej liczby spadkobierców, aczkolwiek z obowiązkiem spłaty pozostałych. Ostatnia możliwość to sprzedaż majątku oraz podział zdobytych z tego tytułu pieniędzy.

Żeby spadek został rozdzielony trzeba określić jego wartość. Brana pod uwagę jest obecna cena rynkowa pozostawionych przedmiotów oraz zbierana w konkretną sumę. Gdy spadkobiercy nie są zadowoleni z końcowych wyliczeń można wyznaczyć biegłego, który jeszcze raz wyceni majątek.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Na czym polega postępowanie spadkowe?

Zgon kogoś bliskiego to zawsze ogromna tragedia i niezapomniane doświadczenie. Najczęściej osoby dorosłe, świadome swojego podeszłego wieku spisują testament. Powiadamiają w nim o podziale posiadanego majątku. Aczkolwiek zanim wszyscy przejdą

Spadki 1Comments

Prawidłowe rozdzielanie spadku

Spadek to przepisanie wszystkich dóbr majątkowych na członka rodziny na podstawie testamentu lub innego aktu potwierdzonego notarialnie. Wszystko z pozoru wydaje się łatwe. Nic bardziej mylnego. Problemy zaczynają się wtedy,

Spadki 1Comments

Na czym polega wydziedziczenie?

Wydziedziczenie to pozbawienie członka rodziny praw do spadku. Procedura ta może zostać dopełniona tylko poprzez odpowiedni zapis testamentowy. Jakie są powody wydziedziczania i dlaczego niektórzy posuwają się do takiego działania?

1 Comment

  1. becia
    19 stycznia, 10:42 Reply
    Sąd dokonuje podziału spadku, ale niestety nie zawsze bierze pod uwagę te sytuacje, które są w rodzinie.

Leave a Reply