W jakich okolicznościach można odmówić składania zeznań?

W jakich okolicznościach można odmówić składania zeznań?

Według kodeksu postępowania karnego wąska grupa osób może skorzystać przysługującego im prawa do nie składania zeznań w postępowaniu karnym. Obowiązku składania zeznań nie mają osoby z najbliższego kręgu oskarżonego, czyli np. małżonek lub małżonka, wnuki, dzieci, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, osoby spowinowacone z małżonkiem oskarżonego, osoba przysposobiona lub osoba będą we wspólnym pożyciu z oskarżonym.

Świadek może odmówić składania zeznań także w przypadku, gdy zeznaje w sprawie, w której jest oskarżonym o współudział w popełnieniu przestępstwa lub dysponuje zwolnieniem z obowiązku składania zeznań z powodu bliskich relacji osobistych łączących go z oskarżonym.

Zeznań można odmówić przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym a zeznania złożone w czasie dochodzenia lub śledztwie nie wpływają na możliwość odmowy zeznań w postępowaniu sądowym. Zeznania wcześniej złożone nie stanowią dowodu w sprawie.

W przypadku, gdy świadek zostanie wezwany do sądu nie może odmówić składania zeznań i żądać odczytania protokołu z zeznań, których udzielił podczas prowadzenia śledztwa. Świadek, któremu może wydawać całkiem bezsensowne składanie zeznań np. półtora roku po tym jak składał swoje pierwsze zeznania i były one bardziej wiarygodne z racji tego, że wszystko miał świeżo w pamięci. Jednak dla sądu ważne są okoliczności, w jakich świadek składa zeznania, ponieważ po upłynięciu jakiegoś czasu od wydarzenia świadek może inaczej interpretować wydarzenie i dostrzegać fakty, których nie dostrzegł za pierwszym razem będąc pod wpływem silnych emocji.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Prawo karne 0 Comments

W jaki sposób karać za zaśnieżony chodnik?

Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny ze względu na zalegający śnieg, wiszące sople oraz pokryte lodem drogi i chodniki. Nie można zapominać, że obowiązkiem każdego właściciela jest odśnieżenie lub skucie lodowej

Prawo karne 4 komentarze

Ile kosztuje izba wytrzeźwień?

Izby wytrzeźwień to instytucje, które działają w Polsce od 1956 roku. Znajdują się w dużych miastach i opłacają je samorządy powiatowe. Zgodnie z przepisami odwozi się tam osoby pod wpływem

Prawo karne 0 Comments

Przestępstwa cardingowe

Przestępstwa cardingowe od dobrej dekady znane są sądownictwu polskiemu. Związane są z nadużyciami kart płatniczych oraz kradzieżami z kont bankowych. Odbywają się z zastosowaniem nowoczesnych technik i trudno dostrzeganych metod.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply