Procedura przesłuchania

Procedura przesłuchania

Przesłuchanie to jeden ze sposobów pozyskiwania zeznań i relacji ze zdarzeń. Zwykle dotyczy świadków lub najbliższej rodziny. Osoby te posiadają informacje o przestępcy, ofierze, okolicznościach zdarzenia, istotnych szczegółach, tajemnicach i innych sprawach istotnych dla przebiegu śledztwa. Jak wygląda procedura przesłuchiwania? Jakie są prawa i obowiązki świadka oraz prokuratora?

Przede wszystkim przesłuchanie odbywa się w neutralnym miejscu i pomieszczeniu, które powinno mieć pozytywny wpływ na przekazywane zeznania. W pierwszej kolejności świadek informowany jest o swoich prawach i ewentualnych konsekwencjach w przypadku poświadczenia nieprawdy i wprowadzania w błąd organy ścigania. Następnie proszony jest o przekazanie swojej relacji ze zdarzenia. Na samym końcu padają pytania rozjaśniające kłopotliwe kwestie i sprawdzające wiarygodność przekazanych wiadomości. Mogą dotyczyć sprawy i wielokrotnie się powtarzać. Stosuje się wiele metod, które mają na celu przekazanie prawdziwych relacji.

Przesłuchanie może trwać nawet kilkanaście godzin, w szczególności jeśli chodzi o zabójstwo lub rozbicie dużej szajki przestępczej. Po całej procedurze sporządza się protokół z przesłuchania, który powinien zostać przedstawiony obu stronom i podpisany.

Aby przesłuchanie było zgodne z prawem obie strony muszą zachowywać się zgodnie z panującym zasadami, z poszanowaniem rozmówcy i respektem wobec zajmowanego stanowiska. Prokurator powinien wykazywać cechy bezstronnego i obiektywnego.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Kiedy wszczynane jest śledztwo?

W sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego wszczynane jest śledztwo. Zazwyczaj dotyczy poważniejszych przestępstw, które skończyły się zabójstwem lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Oświadczenie o rozpoczęciu śledztwa wydaje sąd,

Prawo karne 1Comments

W jaki sposób szacuje się wysokość grzywny?

Zgodnie z ustaleniami polskiego prawa funkcjonuje przynajmniej kilka metod dyscyplinowania niebezpiecznych obywateli. Wśród rozwiązań stosowanych przez sąd znajduje się kara pozbawienia wolności, areszt tymczasowy, prace społeczne lub mandat karny. Ostatnia

Prawo karne 0 Comments

Korupcja w Polsce

W ostatnich latach obserwujemy wzrost ilości postępowań sądowych prowadzonych z tytułu podejrzenia o korupcję. Kiedy mówimy o tym przestępstwie? Według ogólnoświatowych statystyk Polska zajmuje 41 miejsce w rankingu ocen nasilenia

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply