Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zwykle o zasiłek wyrównawczy ubiegają się pracownicy, którzy w konkretnym miesiącu uzyskali niższe wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Jakie sytuacje kwalifikują się do zasiłku? Kiedy zatrudniony na prawo do wyrównania swojej pensji?

Na wstępie warto powiedzieć, że zasiłek wyrównawczy dotyczy pracownika, który z powodów zdrowotnych nie pojawili się w pracy, a jednocześnie przebywał w szpitalu, przechodził operacje, zabiegi lub rehabilitację. Ogólny stan uniemożliwiał wykonywanie czynności zawodowych, a zalecenia lekarza nie pozwalały na wysiłek fizyczny.

Wysokość zasiłku wyrównawczego to różnica między stałą miesięczną sumą wynagrodzenia, a kwotą uzyskaną po okresie nieobecności w pracy. Oznacza to, że świadczenie to ma na celu jedynie uregulowanie kwestii finansowych, tzn. dopłacić zaległą sumę.

Warunkiem uzyskania zasiłku jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych lub innych poprawiających sprawność fizyczną i ogólny stan zdrowia. Świadczenie przyznawane jest na wniosek pracownika i powinno stanowić równowartość różnicy między pensją stałą i pensją otrzymaną.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Kto ma prawo do renty szkoleniowej?

Renta szkoleniowa dotyczy podwładnych, którzy stracili możliwość pracy zawodowej, ale po zmianie zawodu wciąż mogą pozostawać czynni zawodowo. Są jednak pewne wytyczne, które trzeba wykonać, żeby ubiegać się o świadczenie.

Zasiłki 0 Comments

Co nowego w ustawie o zasiłkach?

W zgodzie z prawem od listopada funkcjonują nowe warunki wypłacania zasiłków. Modyfikacjom uległ przede wszystkim sposób ubiegania się o świadczenie oraz przedstawianie dokumentów uprawniających do pobierania środków. Jak aktualnie wygląda

Zasiłki 0 Comments

Kto jest objęty ubezpieczeniem chorobowym?

Ubezpieczenie chorobowe wprowadzono, żeby ratować zatrudnionego na wypadek kłopotów zdrowotnych lub w przypadku narodzin dziecka. Zwykle przyznawane jest podwładnym przyjętym na podstawie umowy o pracę. Kto powinien ubiegać się o

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply