Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zwykle o zasiłek wyrównawczy ubiegają się pracownicy, którzy w konkretnym miesiącu uzyskali niższe wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Jakie sytuacje kwalifikują się do zasiłku? Kiedy zatrudniony na prawo do wyrównania swojej pensji?

Na wstępie warto powiedzieć, że zasiłek wyrównawczy dotyczy pracownika, który z powodów zdrowotnych nie pojawili się w pracy, a jednocześnie przebywał w szpitalu, przechodził operacje, zabiegi lub rehabilitację. Ogólny stan uniemożliwiał wykonywanie czynności zawodowych, a zalecenia lekarza nie pozwalały na wysiłek fizyczny.

Wysokość zasiłku wyrównawczego to różnica między stałą miesięczną sumą wynagrodzenia, a kwotą uzyskaną po okresie nieobecności w pracy. Oznacza to, że świadczenie to ma na celu jedynie uregulowanie kwestii finansowych, tzn. dopłacić zaległą sumę.

Warunkiem uzyskania zasiłku jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych lub innych poprawiających sprawność fizyczną i ogólny stan zdrowia. Świadczenie przyznawane jest na wniosek pracownika i powinno stanowić równowartość różnicy między pensją stałą i pensją otrzymaną.

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Czym charakteryzuje się renta szkoleniowa?

O rencie szkoleniowej można mówić w odniesieniu do pracowników, którzy stracili możliwość kontynuowania kariery zawodowej, ale po przekwalifikowaniu nadal mogą pozostawać czynni zawodowo. Istnieją jednak pewne zasady, które trzeba spełnić,

Zasiłki 0 Comments

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym

Pracownik ma gwarancję wypłaty wynagrodzenia chorobowego na czas, gdy występuje u niego niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub odizolowania w rezultacie choroby zakaźnej. Te okresy mogą trwać ogółem

Zasiłki 1Comments

Jakie zmiany w zasiłku dla bezrobotnych?

Osoby, które nie potrafią zdobyć zatrudnienia mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. W obecnym roku wynosi 823,60 zł i należy się tylko niektórym. W jaki sposób upominać się o

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply