Jak można wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Według Kodeksu Pracy każdy przełożony zobowiązany jest do płacenia swojemu pracownikowi honorarium, które jest zgodne z wypełnianymi obowiązkami. Honorarium to musi być płacone na przykład raz w miesiącu zgodnie z ilością przepracowanych dni i zakresem rozwiązanych powinności. Wielkość wypłaty i forma przekazu muszą odpowiadać ustaleniom zawartym w umowie.

W teorii wypłata winna być dawana pracownikami osobiście wraz z potwierdzeniem przekazania honorarium. Jednak obecnie większość firm korzysta z dużo wygodniejszych dla obu stron form płatności. Dla przykładu w formie bezpośredniej płatności na rachunek bankowy zatrudnionego (czyli tak zwany przelew). Należy pamiętać, aby w umowie zawrzeć paragraf mówiący o formie płatności wynagrodzenia, wtedy podpis obu stron będzie wiązał się ze zgodą. Środki mogą być również przekazane osobie do tego celu upoważnionej (przez zatrudnionego), na przykład małżonkowi, pełnomocnikowi. Niezbędna jest jedynie pisemna zgoda.

Nie zawsze pracownik jest świadomy, że należna wypłata musi być w formie materialnej. Tylko dobrowolne premie, nagrody, gratyfikacje za pomocą bonów, talonów, voucherów, kuponów.

Z umowy zawieranej między zatrudnionym a zatrudniającym powinno wynikać, na jaki dzień obie strony wyznaczyły termin przekazania należności oraz wymienionych wyżej bonów, talonów itd.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracodawca nie spełnia wytycznych zawartych w umowie. Wówczas musi zdawać sobie sprawę, że może ponieść z tego tytułu konsekwencje, również finansowo. Często bowiem nie wypełniają terminów wypłaty wynagrodzenia lub próbują płacić należności w ratach. Jest to jednoznaczne ze złamaniem ustaleń umowy i zatrudniony może oczekiwać wszczęcia procedury odszkodowawczej i ostatecznie uzyskać odsetki za okres oczekiwania na pieniądze. Zazwyczaj jednak pracownicy nie mają szczegółowych informacji na temat własnych praw lub nie chcą ich egzekwować obawiają się o swoją posadę.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 2 komentarze

Na jakich zasadach przyznaje się nagrody jubileuszowe?

Zazwyczaj dla pracujących podstawową motywacją są pieniądze. Jeśli przypadkowo uda się uzyskać premię, chęć do pracy wzrasta. Wśród różnych form dofinansowywania zatrudnionych jest tak nagroda jubileuszowa. W jakich przypadkach jest

Zarobki 0 Comments

Dodatki płacowe za pracę poza miejscem zamieszkania

Podwładny może oczekiwać na dodatki finansowe do podstawowego honorarium w sytuacji, gdy spełnia on swoje obowiązki służbowe poza miejscowością, w której mieszka. Jakie są regulacje prawne? Każda absencja w miejscowości

Zarobki 0 Comments

Kto może uzyskać dodatek funkcyjny?

Każdy podwładny przyjęty w ramach umowy o pracę odbiera systematycznie wynagrodzenie. Często bazą jest kwota podstawowa oraz ewentualne dodatki. Wśród nich jest dodatek funkcyjny. Komu przysługuje? Kiedy jest wypłacany? Jak

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply