Czy dziadkowie muszą płacić alimenty?

Czy dziadkowie muszą płacić alimenty?

Alimenty są przyznawane w momencie, gdy jeden z rodziców nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa finansowego i nie dba o odpowiednie warunki bytowe. Czasami jednak zdarza się, że świadczenia alimentacyjne pobierane są od dziadków? Kiedy sąd może nałożyć taki obowiązek i kogo obowiązuje?

Otóż okazuje się, że alimenty mogą być ściągane od rodzeństwa, a nawet dziadków, jeśli rodzic nie posiada płynności finansowej, tzn. nie posiada stałego zatrudnienia oraz nie otrzymuje wynagrodzenia. Wówczas obowiązek spada na krewnych w linii prostej, czyli w tym wypadku dziadków dziecka lub rodzeństwo osoby wskazanej do opłacania świadczenia alimentacyjnego.

Czasami sąd ustala wyższe alimenty niż jest w stanie zapłacić rodziców. W takiej sytuacji różnica również pokrywana jest z kieszeni krewnych. Teoretycznie jest to dość krzywdzące rozwiązanie, ponieważ obarcza ludzi, których nie zawsze łączą bliższe relacje.

Przyznanie obowiązku opłacania alimentów jest prowadzone na zwyczajnych zasadach, tzn. na podstawie wyroku sądu i podobnie traktowane w przypadku zalegania z płatnościami.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Alimenty 1Comments

Czym są pozwy alimentacyjne?

Alimenty są wypłacane przez jednego z rodziców na małoletnie lub uczące się dziecko oraz współmałżonka (tylko w niektórych przypadkach). Aby jednak otrzymywać takie świadczenie sąd musi podjąć korzystną decyzję i

Alimenty 4 komentarze

Obowiązek alimentacyjny

W potocznym rozumieniu instytucji alimentacji i alimentów kojarzymy je jedynie z obowiązkiem, który nakłada sąd na ojca, aby łożył on na utrzymanie i wychowanie dziecka pozostającego przy matce. Sądy co

Sprawy rodzinne 0 Comments

Zasada „złotówka za złotówkę” również przy pomocy z Funduszu Alimentacyjnego

Nad nowymi rozwiązaniami w zakresie przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego pracuje właśnie Sejm. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej analizuje możliwość obniżania wysokości świadczeń o kwotę, która przekracza limit uprawniający do

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:00 Reply
    Z tego co wiem, to dziadkowie muszą płacić alimenty, ale dla mnie jest to nie do przyjęcia, dlatego, że to rodzice powinni to robić.

Leave a Reply