Alimenty bezrobotnego

Wysokość alimentów zależy od wysokości miesięcznego wynagrodzenia jednego z rodziców, który zobowiązany jest do wypłacania świadczenia. Kwota ostateczna jest średnią i może wynosić nawet 70% wszystkich przychodów. Jakie procedury stosowane są w przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia utraci pracę i nie żadnego innego źródła dochodu?

Przede wszystkim należy zgłosić fakt utraty stałego zatrudnienia do Urzędu Pracy, Pomocy Społecznej oraz gminy. Dokumenty uzyskane z tych trzech instytucji znacznie ułatwią kolejne procedury. Podczas przekazywania informacji o utracie pracy należy zwrócić uwagę na termin otrzymania ostatniego honorarium, jego wysokość oraz powód zwolnienia.

W momencie utraty pracy, osoba zobowiązana do płacenia oświadczenia widnieje w rejestrze osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Musi przyjmować zlecenia Urzędu Pracy oraz decydować się na oferty pracy proponowane przez urzędnika. Przede wszystkim dlatego, że odmowa jest karana. Jeśli ciążą na kimś nieopłacone alimenty, musi jak najszybciej poprawić swoją sytuację materialną.

Do czasu znalezienia nowej pracy alimenty będą opłacane przez państwo. Jednak kontrolerzy będą czuwać nad procesem poszukiwania zatrudnienia i doprowadzą do szybkiego znalezienia stanowiska.

Czasami zdarza się, że opłata świadczeń alimentacyjnych spada na członków rodziny. Są to jednak mniej powszechne przypadki i stosowane sporadycznie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zatrudnienie terminowe i jego zalety

Świat boryka się obecnie z ogromnymi kłopotami gospodarczymi. Każda firma zbiera oszczędności, aby chociaż przeciętnie funkcjonować na rynku. Przede wszystkim o oszczędności stara się poprzez moderowanie zatrudnienia tzn. regulowanie ilości

Alimenty 1Comments

Jak obniżyć alimenty?

Wysokość alimentów ustala sąd na podstawie dostarczonych przez obie strony dokumentów. Kwotę świadczenia można zmienić tylko w sytuacjach szczególnych, które mają poważne uzasadnienie (np. utrata pracy). Jak doprowadzić do zmniejszenia

Bezrobotny 2 komentarze

Aż 1,2 mln Polaków zdecydowanych na emigrację zarobkową

Z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że odsetek osób rozważających emigrację zarobkową utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Co piąty Polak, aktywny bądź potencjalny uczestnik rynku pracy,

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:08 Reply
    Bezrobotny jeżeli jest zdolny do pracy powinien nie dostawać żadnych alimentów. Na budowie ciągle szkukają ludzi, praca więc jest .

Leave a Reply