Czym są pozwy alimentacyjne?

Czym są pozwy alimentacyjne?

Alimenty są wypłacane przez jednego z rodziców na małoletnie lub uczące się dziecko oraz współmałżonka (tylko w niektórych przypadkach). Aby jednak otrzymywać takie świadczenie sąd musi podjąć korzystną decyzję i wydać wyrok o wypłacanie alimentów.

Rodzic, który składa pozew alimentacyjny powinien do wniosku dołączyć akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa (rodziców dziecka), oświadczenie z miejsca pracy o uzyskiwanych dochodach, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wszystkie rachunki i faktury potwierdzające koszty wydawane na utrzymanie dziecka oraz inne dokumenty mające związek ze sprawą.

W celu ustalenia wysokości alimentów należy wziąć pod uwagę sytuację materialną rodziny przed rozwodem. Przede wszystkim po to, aby ustalić warunki życia dziecka. Kwota świadczenia musi być na tyle wysoka, aby zapewnić małoletniemu życie na podobnym poziomie

Pozwy alimentacyjne są sporządzane w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach. Jeden przekazywany jest to sądu, drugi do osoby pozwanej o wypłacanie świadczenia.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Alimenty 0 Comments

Czym jest renta alimentacyjna?

Renta alimentacyjna wypłacana jest, kiedy zmarła osoba zmuszona była do opłacania alimentów lub troski czy wychowania. Jednak aby uzyskać świadczenie trzeba dopełnić kilka podstawowych warunków. Czy wnioskowanie wystarczy, żeby dostać

Sprawy rodzinne

Dzięki rejestrom dłużników gminy mazowieckiego poprawią ściągalność alimentów

Już od 1 lipca życie dłużników alimentacyjnych stanie się trudniejsze. Jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech działających w Polsce rejestrów dłużników prowadzonych przez

Alimenty 1Comments

Jak obniżyć alimenty?

Wysokość alimentów ustala sąd na podstawie dostarczonych przez obie strony dokumentów. Kwotę świadczenia można zmienić tylko w sytuacjach szczególnych, które mają poważne uzasadnienie (np. utrata pracy). Jak doprowadzić do zmniejszenia

1 Comment

  1. kasiek
    19 stycznia, 11:09 Reply
    Pozwy alimentacyjne nie są zbyt przyjemne, ale jak się zdecydowało na dziecko to trzeba wziąć za nie odpowiedzialność.

Leave a Reply