Archive

Na jakich zasadach odbywa się e-firing?

Powszechność internetu sprawiła, że coraz mniej osób preferuje spotkanie jako rodzaj kontaktu. Większość spraw załatwia się za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy na stronie lub platform społecznościowych. Jak funkcjonuje e-firing. Czy

Wiadomości 0 Comments

Czym zajmuje się Polska Klasyfikacja Działalności?

PKD powstała cztery lata temu na wyraźną prośbę ONZ we wszystkich krajach UE. Wykorzystuje kody do określania różnych działalności gospodarczych. Po co utworzono PKD? Czym się charakteryzuje oraz jaką wypełnia

Wiadomości 0 Comments

Jakie są podstawowe działania organizacji pozarządowych?

O organizacji pozarządowej należy mówić w stosunku do instytucji, które działają z własnej inicjatywy, ale pragną wspierać publiczne interesy. Celem nie jest generowanie przychodów, lecz tylko pomoc w dowolnej dziedzinie

Ubezpieczenia 0 Comments

W jakim celu wykupuje się ubezpieczenie autocasco?

Praktycznie każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do zakupu ubezpieczenia autocasco, aby chronić auto przed złodziejem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Warto jednak pamiętać, że firma ubezpieczeniowa nie zawsze pokryje koszty wypadku lub

Wiadomości 0 Comments

Jak powstaje wzór przemysłowy?

Każda firma, która wytwarza towary lub przygotowuje oryginalne wyroby dba o ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Ważna jest ochrona, aby konkurencja nie skorzystała z zamysłu rywali biznesowych. Czy wyrobienie wzoru

Wiadomości 0 Comments

Kto najczęściej oczekuje zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie to zgodne z prawem zrekompensowanie zniszczeń materialnych lub niematerialnych. Wysokość rekompensaty oraz zasady spłaty zależne są od pojedynczych przypadków. Kiedy można starać się o wypłatę zadośćuczynienia? Zazwyczaj pokrzywdzony oczekuje

Wykroczenia 0 Comments

W jakich przypadkach ponosi się odpowiedzialność cywilną?

Każdy mieszkaniec Polski powinien posiadać odpowiedzialność cywilną. Innymi słowy ponosi rezultaty swoich czynów i jest w stanie przewidywać skutki różnych zachowań. Czym jeszcze charakteryzuje się odpowiedzialność cywilna? Do czego zobowiązuje?

W sądzie 0 Comments

Wszystko o zażaleniu

Każdy, kto wyraża niezadowolenie z wyroku sądu pierwszej instancji ma prawo złożyć tzw. zażalenie. Sprawa przenoszona jest wówczas do sadu drugiej instancji, a w skrajnych przypadkach do Sądu Najwyższego. Jak

Sprawy karne 0 Comments

Kiedy dochodzi do przesłuchania?

Każdy uczestnik lub świadek zdarzenia, w którym doszło do popełnienia przestępstwa, kierowany jest na przesłuchanie. Następuje na podstawie wniosku sądu lub po ustaleniu zarzutów. Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego? Na wstępie

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jakie powinności należą do Najwyższej Izby Kontroli?

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się sprawdzaniem kilku najważniejszych instytucji administracyjnych i państwowych. Bada wiele dokumentów, respektowanie prawa, metody zamykania różnych spraw oraz płynność finansową. Jakie czynności może zastosować NIK? W