W jakich przypadkach ponosi się odpowiedzialność cywilną?

W jakich przypadkach ponosi się odpowiedzialność cywilną?

Każdy mieszkaniec Polski powinien posiadać odpowiedzialność cywilną. Innymi słowy ponosi rezultaty swoich czynów i jest w stanie przewidywać skutki różnych zachowań. Czym jeszcze charakteryzuje się odpowiedzialność cywilna? Do czego zobowiązuje?

Na wstępie warto powiedzieć, że w aktualnie funkcjonującym prawie wyróżnić można odpowiedzialność kontraktową, która dotyczy przekazywania odszkodowania za niedopełnienie warunków umowy. Poza tym dość znana jest również odpowiedzialność deliktowa, która następuje, gdy wyrządzono szkodę.

Wedle przepisów odpowiedzialność cywilną może ponosić osoba prywatna, działalność gospodarcza, ale też organy skarbowe i urzędy państwowe. Wszystko zależy od wytycznych zawartych w umowie i indywidualnych warunków współpracy.

Nie powinien zatem dziwić fakt, że wprowadzono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to wsparcie w przypadku spowodowania szkody i gwarantuje ewentualną wypłatę należnego odszkodowania.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Wykroczenia 0 Comments

Karalność za paserstwo

O karalności za pasterstwo mówi art. 122 Kodeksu wykroczeń. W ustawie wyróżnione są dwie jego formy: umyślne i nieumyślne (kara za obydwa jest inna). Istotne jest, że karany jest nie

Wykroczenia 0 Comments

W jakim celu powołano komisję penitencjarną?

Zgodnie z ustawą komisja penitencjarna powinna być uważana za jeden z organów władzy wykonawczej. Powoływana jest na potrzeby zakładu karnego, gdzie wypełnia obowiązki pod nadzorem dyrektora ośrodka. Jakie zadania wypełnia

Wykroczenia 0 Comments

Czy można nie przyjąć mandatu?

Mandat to kara finansowa lub w postaci punktów karnych (w przypadku wykroczeń drogowych). Jest alternatywną formą wymierzania kary i mniej inwazyjną. Może zostać wypisany przez policję, straż miejską, kontrolera komunikacji

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply