Wszystko o zażaleniu

Wszystko o zażaleniu

Każdy, kto wyraża niezadowolenie z wyroku sądu pierwszej instancji ma prawo złożyć tzw. zażalenie. Sprawa przenoszona jest wówczas do sadu drugiej instancji, a w skrajnych przypadkach do Sądu Najwyższego. Jak przygotować zażalenie? Co w nim zawrzeć?

Żeby zażalenie było zgodne z prawem musi zostać dostarczone do sądu, który ogłosił wyrok w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia upublicznienia postanowienia lub uzyskania odpowiedzi listownie.

Dobrze przygotowane zażalenie musi zawierać dane sądu, do którego pismo zostanie wniesione, dane personalne wnioskodawcy oraz datę i podpis niezadowolonego lub reprezentanta. Nie można jednak zapominać o omówieniu całej sprawy (sygnatura akt), określeniu uchybień i wątpliwości oraz dodaniu własnej dokumentacji.

Jeśli sąd otrzyma zażalenie na pewno prześle je drugiej stronie procesu oraz udzieli odpowiedzi. Ostateczny wynik (termin kolejnej rozprawy lub odmowa) zwykle przekazywany jest pisemnie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

W sądzie 0 Comments

Prawa i obowiązki komisji penitencjarnej

Komisja penitencjarna uważana jest za jeden z organów władzy wykonawczej. Formowana jest na potrzeby zakładów karnych, w których wykonuje zobowiązania pod nadzorem dyrektora placówki. Jakie zadania wykonuje komisja? Co leży

W sądzie 0 Comments

Czym jest kara porządkowa?

Kara porządkowa przyznawana jest w przypadku niedopełnienia obowiązku nałożonego przez sąd lub inną instytucję państwową. Sankcje karne są różne i w dużej mierze zależą od indywidualnej sytuacji. Kiedy i w

W sądzie 0 Comments

Wszystko o postępowaniu pojednawczym

Zdarzają się sprawy sądowe, które rozstrzygają spory małżeńskie, sąsiedzkie lub pracownicze. Niejednokrotnie trudno wskazać winnego, zdobyć dowody i orzec sprawiedliwy wyrok. W takich przypadkach niezbędne jest postępowanie pojednawcze. Jak przebiega

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply