Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Legalne zawiązanie umowy zlecenia normuje Kodeks Cywilny. Niestety nie mówi o zasadach przyznawania urlopu na bazie tego rodzaju współpracy pracownika z pracodawcą.

Chęć wzięcia urlopu pracobiorca zgłasza biznesmenowi, u którego jest zatrudniony. Jeśli nie ma żadnych przeszkód, odbiór dnia wolnego będzie formalnością. Niestety prawo do urlopu nie należy się pracobiorcy, który pracuje na mocy umowy zlecenia.

W tej sytuacji należy opisać zakres odpoczynku w konkretnym porozumieniu. Najczęściej biznesmeni nie pozwalają swoim podwładnym na wzięcie urlopu. Między innymi dlatego, że kondycja fizyczna pracobiorcy ma duży wpływ na jakość wykonywanych przez niego obowiązków służbowych.

W praktyce nie ma dużych problemów, jeśli pracownik bierze bezpłatne dni wolne. Niejednokrotnie biznesmeni dają swoim podwładnym płatny urlop na mocy umowy zlecenia, ale niestety nie jest to często realizowana procedura.

Ewelina Uroda
gazetaprawo.net

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

W przypadku zaistnienia stosunku prawnego pomiędzy dwoma stronami mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Przez jego powstanie pracownik zobowiązuje się do spełniania określonej pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, i z tego powodu nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia

Kiedy wypowiedzenie jest konieczne?

Bazą każdej współpracy na linii przełożony-podwładny jest umowa, która określa zasady działania i stabilizuje kwestię wypłaty oraz możliwego wypowiedzenia. Kiedy konieczne jest zakończenie zawodowych relacji? W jakich przypadkach firma decyduje

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Bądź pierwszy! comment this post!

Zostaw odpowiedź