Czym jest waloryzacja rent i emerytur?

Czym jest waloryzacja rent i emerytur?

Świadczenia emerytalne ulegają corocznym podwyżką na podstawie waloryzacji marcowej. Jednakże kwoty wypłacane w ramach tych świadczeń bardzo często są zbyt niskie, aby seniorzy mogli prowadzić życie na godnym poziomie.

Wspomniana podwyżka jest automatycznie doliczana do świadczeń pobieranych zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i z Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i nie trzeba o nią wnioskować. Wartość owego dodatku uzależniona jest od poziomu inflacji i wzrostu standardowych wynagrodzeń. W poprzednich ratach podwyżka nie była uzależniona od wartości pobieranego świadczenia, wszyscy dostawali tyle samo. W tym roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 roku wysokość dodatku będzie uzależniona od kwoty renty czy emerytury.

Najniższa kwota wypłacana w ramach świadczeń emerytalnych od 2013 roku wynosi 834 złote i 98 grosze. Pomimo faktu, iż kwota ta wzrosła w porównaniu do 2012 roku o około 40 złote, jest ona wciąż za niska.

Waloryzacja rent wpływa na wysokość innych dodatków w ramach omawianych świadczeń. W związku z powyższym dodatek pielęgnacyjny wzrósł o około 9 złotych, dodatek dla dzieci osieroconych o 16 złotych i 47 groszy oraz dodatkowe przychody z tytułu inwalidztwa wojennego to obecnie 13 złotych i 14 groszy.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Emerytury 1Comments

Czy fundusze emerytalne wymagają wsparcia?

W obecnej sytuacji na rynku coraz częściej powstaje pytanie czy wypłaty z ZUS oraz składki z OFE wystarczą na świadczenia dla przyszłych świadczeniobiorców. Trzeba zwrócić uwagę, że fundusze emerytalne zależą

Emerytury 0 Comments

Czy każdy Polak doczeka się swojej emerytury?

Temat ten jest tematem tabu codziennego w całej Polsce. Wiele osób, tych które już dochodzą do punktu końcowego swojej pracy zawodowej w całym życiu, boją się o swoją emeryturę. Powodów

Emerytury 0 Comments

Nowości w emeryturach mieszanych

Osoby, które otrzymują emeryturę według nowych zasad i osiągnęły wiek emerytalny między 2009 a 2013 rokiem mają prawo do pobierania świadczenia mieszanego. Na czym polega emerytura mieszana i w jaki

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!