Czy skazany może pracować?

Czy skazany może pracować?

Wielu więźniów, w ramach pewnego rodzaju nagrody, może pracować równocześnie przebywając w zakładzie karnym. Wykonywanie zleconych obowiązków może być odpłatne, jednak według innej klasyfikacji niż normalnych warunkach.

Wiele przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych, wychodzi z inicjatywą zatrudniania osadzonych. Głównie dlatego, że będą otrzymywać mniejsze wynagrodzenie za pracę wykonywaną pod nadzorem. Jednak pensja musi być równa przynajmniej minimalnej krajowej. Oprócz tego przedsiębiorca może liczyć na dodatki ze strony państwa oraz inne gratyfikacje z tego tytułu.

Ilość godzin do przepracowania zależy od zapotrzebowania oraz osobistych predyspozycji skazanego. Oprócz tego może on korzystać z takich samych praw socjalnych jak pozostali pracownicy firmy, tzn. L4 i inne zwolnienia chorobowe.

Każdy więzień musi pracować pod nadzorem przełożonego oraz z minimalnym kontaktem z pozostałymi współpracownikami. Przede wszystkim dlatego, aby zmniejszyć ryzyko ewentualnej napaści lub zachowań niezgodnych z regulaminem pracowni.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Więziennictwo 1Comments

Charakterystyka aresztu wydobywczego

Specyfiką aresztu wydobywczego jest nieustannie przedłużanie aresztu tymczasowego, aby pozyskać jak najwięcej informacji dotyczących szczegółów śledztwa i postępowania. Procedura ta nie została opisana w żadnej ustawie, jednak jest w Polsce

Więziennictwo 2 komentarze

Czym jest nadzór penitencjarny?

Nadzór penitencjarny normuje w Polsce Kodeks Karny z 1997 roku. Sędzia zajmujący się tego typu nadzorem odpowiedzialny jest za kontrole legalności i zgodności z prawem wyroków wydawanych przez sądy. Oskarżeni

Więziennictwo 2 komentarze

Areszt tymczasowy jako środek zapobiegawczy

W postępowaniu prawnym w Polsce areszt tymczasowy jest jednym z najbardziej dolegliwych środków zapobiegawczych. W sytuacjach wyjątkowych jest najskuteczniejszym środkiem izolacyjnym. Środki zapobiegawcze są środkami przymusu, których zadaniem jest zapewnienie

2 komentarze

  1. truskaweczka
    Wrzesień 19, 14:38 Reply
    Wielu więźniów, w ramach pewnego rodzaju nagrody, może pracować równocześnie przebywając w zakładzie karnym, a praca nauczy ich wytrwałości i dobrych nawyków.
  2. agula
    Grudzień 30, 16:02 Reply
    Skazany nawet powinien pracować, bo tym sposobem nauczył by się szacunku do innych ludzi.

Leave a Reply