Wszystko o zasiłkach w Wielkiej Brytanii

Wszystko o zasiłkach w Wielkiej Brytanii

Chyba nikomu nie trzeba mówić, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Również pod względem socjalno-bytowym. Państwo zapewnia szeroko pojęte wsparcie dla potrzebujących obywateli oraz oferuje pomoc praktycznie w każdym zakresie. Jakie zasiłki są najbardziej popularne?

Przede wszystkim należy powiedzieć, że warunkiem ubiegania się o świadczenia socjalne jest posiadanie aktualnego pozwolenia na pracę. Wysokość zasiłków zależy od aktualnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej oraz życiowej. W pierwszej kolejności przyznawane są osobom niepełnosprawnym, dzieciom, bezrobotnym, kobietom w ciąży.

Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne państwo wypłaca dotacje pracownikom, którzy ulegli wypadkom w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Oprócz tego osobom bez pracy, które nie mogą podjąć zatrudnienia z powodu stanu zdrowia (dłużej niż 7 miesięcy) oraz osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

W przypadku dzieci państwo jest bardzo otwarte i proponuje wiele udogodnień. Dotacje mogą obejmować rodziców o niskich dochodach, których dzieci mają do 16 lat. Poza tym dofinansowania docierają do rodziców samotnie wychowujących dzieci lub posiadających dzieci o ustalonym stopniu niepełnosprawności. O pomoc mogą ubiegać się także rodzice zastępczy lub rodzice, którzy nie mają pieniędzy na finansowanie wyprawki, ubrań, wyżywienia lub podróży do szkoły.

Dla bezrobotnych przewidziano tylko jeden zasiłek, który wypłacany jest osobom zdrowym, ale nieposiadającym stałego zatrudnienia.

Kobiety w ciąży natomiast mogą liczyć na dodatki w związku z brakiem pracy (wypłacane na 6 miesięcy przed porodem) lub na zakup wyprawki dla noworodka.

Oprócz wymienionych wyżej można ubiegać się o jeszcze inne zasiłki. Dotyczą pomocy w opłacie rachunków za wynajem mieszkania lub ulg od nieruchomości. Czasami również obywatele mogą wnioskować o dofinansowanie spłaty kredytu hipotecznego.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 1Comments

Jakie zmiany w zasiłku dla bezrobotnych?

Osoby, które nie potrafią zdobyć zatrudnienia mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych. W obecnym roku wynosi 823,60 zł i należy się tylko niektórym. W jaki sposób upominać się o

Zasiłki 0 Comments

Efektywne uzyskiwanie świadczeń rodzinnych

Przyznawanie wszelkich świadczeń rodzinnych następuje po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowanego. Przez określenie świadczenia rodzinne rozumiemy: zasiłek, wszelkie dodatki do zasiłku, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne) oraz jednorazową

Zasiłki 0 Comments

Czy zaświadczenia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wydawane jest na skutek choroby, pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zaopiekowaniem się osobą z bliższej rodziny ubezpieczonego. Osobą uprawnioną przez ZUS

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply