Spłacony kredyt we frankach, czy można pozwać bank?

Spłacony kredyt we frankach, czy można pozwać bank?

Spłacony kredyt frankowy nie musi całkowicie zamykać możliwości dochodzenia roszczeń dotyczących żądania od banku zwrotu nadpłaconych rat (odfrankowienia kredytu). Aktualnie sporo podobnych spraw jest w toku, a w niejednym sporze prawo jest po stronie konsumenta. 

Roszczenie wobec banku 

Całkowita spłata kredytu nie uniemożliwia zamknięcia sprawy. Dotyczy to przede wszystkim kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Zgodnie z polskim prawem, roszczeń można dochodzić nawet dziesięć lat po spłaceniu ostatniej raty, powołując się na abuzywność klauzul umownych. Każda rata przedawnia się osobno po okresie dekady. 

Jeżeli w toku rozprawy sądowej dojdzie do stwierdzenia nieważności, umowa kredytowa w świetle prawa rozumiana jest jako nigdy nie zawarta. W konsekwencji zostaje całkowicie wykluczona z obrotu prawnego. Wiąże się to z obowiązkiem zwrócenia otrzymanych świadczeń przez obie strony. Kredytobiorca zwraca wypłacony kapitał (bez odsetek). Bank jest natomiast zobligowany do zwrócenia uiszczonych przez kredytobiorcę rat (włącznie z odsetkami). Co ważne, konsument otrzyma także z powrotem prowizję za udzielenie kredytu oraz inne opłaty, które zostały przekazane do banku podczas zawierania umowy. 

Wcześniejsza spłata kredytu a wzrost kwoty roszczenia

Jeżeli konsument dokonywał w okresie kredytowania nadpłat, wówczas wielkość roszczenia może wzrosnąć. Na wielkość roszczenia wpływają czynniki takie jak:

  • łączna obowiązująca kwota, 
  • kurs franka, 
  • okres zawarcia umowy kredytowej, 
  • data podpisania,
  • data spłaty. 

Sąd analizuje umowę pod kątem występowania klauzul abuzywnych. Jeżeli są zawarte w umowie, wówczas powództwo zostaje uwzględnione. Jednakże podczas rozstrzygania sprawy brane są pod uwagę również inne czynniki, np. wykształcenie konsumenta. Z tej przyczyny konieczne jest zasięgnięcie porady prawnej i wybranie przedstawiciela, który odpowiednio dobierze argumentację. 

Warto podkreślić, że w przypadku odrzucenia roszczenia, kredytobiorca jest zobligowany ponieść nie tylko koszty sądowe, ale również koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika banku. Prawidłową ocenę ryzyka odrzucenia jest w stanie ocenić tylko doświadczony prawnik. Pomoc Frankowiczom udzielana jest przez wiele wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. 

Warto również zdecydować się na usługę, którą jest bezpłatna analiza umowy. Dzięki niej można stwierdzić czy w umowie występowały klauzule abuzywne, a tym samym czy istnieje szansa na wygranie sprawy w sądzie. Polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw. Jeżeli skończyłeś spłacać kredyt we frankach, pozwij bank, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w umowie występowały niedozwolone klauzule, istnieje spora szansa na wygranie procesu. 

You might also like

Wiadomości 2 komentarze

Jak wybrać najlepszy kurs księgowy

Zawód księgowego jest bardzo wymagający. To nie tylko duża odpowiedzialność przy rozliczaniu firmy, ale też potrzeba nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stale zmieniające się przepisy wymagają korzystania z różnego rodzaju dostępnych

Wiadomości 1Comments

Na jakich zasadach działa podatek węglowodorowy?

Ponad miesiąc temu Sejm wyraził zgodę na zastosowanie zmian w ustawie dotyczącej podatku węglowodorowego. Specjaliści uważają to za wielką rewolucję w procesie wydobywczym i przyłączenie koniecznych modyfikacji. W jaki sposób

Wiadomości 1Comments

Którą lokatę powinien wybrać klient indywidualny?

W dzisiejszych czasach problemy finansowe nie są niczym nadzwyczajnym. Dotykają w zasadzie wszystkich obywateli, w różnych okolicznościach i z różnych powodów. W konsekwencji trzeba szukać skutecznych sposób na załatanie dziury

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply