Problemy z wynajętym samochodem

Problemy z wynajętym samochodem

Jako konsumenci mamy prawo do składania reklamacji w każdej sytuacji. Jeśli wynajęty przez nas samochód nie spełnia określonych wymogów, powinniśmy zgłosić to wynajmującemu. W innym razie możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Podpisana umowa konsumencka zapewnia ochronę dla towarów i usług będących jej treścią. Wszelkie niedogodności zauważone podczas odbierania lub eksploatacji pojazdu powinny być zgłoszone najemcy.

Najemca nie musi rozpatrzyć naszą reklamację w terminie, jednak jeśli po upływie 30 dni nie uzna naszego wniosku mamy możliwość pójścia do sądu. W wszelkich sprawach związanych z umowami konsumenckimi, pomoc możemy uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim.

Na bazie konsensusu dwóch instytucji: Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstała organizacja o skrócie ECK, która troszczy się o to, by polscy konsumenci znali swoje prawa. Kroki ECK koncentrują się na organizowaniu spotkań i kampanii informacyjnych. Stowarzyszenie te funkcjonują na terenie Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Na terenie naszego kraju działają także powiatowi rzecznicy praw konsumenta, którzy chętnie udzielają porad prawnych w zakresie praw nabywania dóbr.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Reklamacje 1Comments

Jak przebiega reklamacja artykułów spożywczych?

Konsumenci przyzwyczaili się, że reklamacje dotyczą głównie sprzętu elektronicznego lub ubrań. Mało kto ma świadomość, że można skorzystać z tej opcji na każdy zakupiony przedmiot lub towar. Jak ubiegać się

Reklamacje 1Comments

Jak napisać odwołanie od reklamacji?

Odwołanie od reklamacji, które jest dobrze sformułowane może zaoszczędzić nam sporo nerwów oraz osiągnąć pożądany efekt. Jak najlepiej napisać odwołanie? Odwołanie nie musi mieć postaci specjalnego formularza ani żadnej innej

Reklamacje 1Comments

Terminy obowiązywania gwarancji

Gwarancja to nadprogramowe świadczenie na rzecz zakupionego towaru lub usługi. Jest to zapewnienie o możliwości zwrotu przedmiotu transakcji w przypadku, gdy jego działanie będzie inne niż zakładano lub utraci możliwość

2 komentarze

  1. wrona
    10 sierpnia, 14:15 Reply
    Podpisana umowa konsumencka zapewnia ochronę dla towarów i usług będących jej treścią. Warto więc w każdym możliwym przypadku ją podpisywać.
  2. bobo
    20 grudnia, 12:23 Reply
    Gorzej, kiedy my coś zrobimy z samochodem i zostaje uszkodzony. Poważne problemy się szykują.

Leave a Reply