Klasyfikacja wiekowa w filmach: jak to działa

Klasyfikacja wiekowa w filmach: jak to działa

Klasyfikacja wiekowa to jeden z najważniejszych aspektów kinematografii, wpływający na to, jakie treści będą dostępne dla widzów w różnym wieku. Jasne, kolorowe „G” na okładce kreskówki lub surowe czarno-białe „R” na plakacie thrillera to znaki, które kierują decyzjami widzów i dają wyobrażenie o tym, czego można oczekiwać od filmu. W większości super zajęć klasyfikacja wiekowa jest dość zrozumiała i przejrzysta: alkohol od 18, gdzieś od 21, gry w nowe kasyna dla polaków również od początku dorosłości, to są proste prawdy, ale kino to niezwykle różnorodna branża i w związku z tym pojawia się ważne pytanie. Jaki proces kryje się za tymi małymi ikonami? W jaki sposób ustalane są te oceny i dlaczego niektóre filmy otrzymują jedną ocenę, a inne inną?

W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób tworzone są oceny wiekowe w filmach, kto podejmuje te decyzje i jakie kryteria są stosowane do klasyfikacji filmów. Omówimy również krytykę i wady systemu ocen, aby w pełni zrozumieć jego znaczenie i złożoność.

Co to jest klasyfikacja wiekowa i dlaczego jest potrzebna?

Klasyfikacja wiekowa to system klasyfikacji zaprojektowany w celu określenia odpowiednich treści dla określonych grup wiekowych. Głównym celem tego systemu jest pomoc widzom, zwłaszcza rodzicom, w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących treści odpowiednich dla ich dzieci.

Oceny koncentrują się na tym, jakie treści mogą być bezpieczne lub odpowiednie dla określonych grup wiekowych, zgodnie z określonymi kryteriami, w tym przemocą, treściami erotycznymi, wulgaryzmami i innymi tematami dla dorosłych.

Filmy, które otrzymują wyższe oceny, takie jak „R” (dla widzów powyżej 17 roku życia) lub „NC-17” (tylko dla dorosłych) w systemie klasyfikacji MPAA, często zawierają materiały, które mogą być nieodpowiednie lub niepokojące dla młodych widzów.

Jednocześnie filmy z niższymi ocenami, takimi jak „G” (dla wszystkich grup wiekowych) czy „PG” (zalecana opieka rodzicielska), sugerują, że nie zawierają treści, które mogą budzić obawy rodziców o oglądanie przez dzieci.

Daleko mu do idealnego systemu i nie zawsze uwzględnia on wszystkie indywidualne preferencje lub zastrzeżenia natury etycznej, ale zapewnia ogólne ramy, które pomagają rodzicom i widzom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Kto ustala kategorię wiekową?

W wielu krajach klasyfikacje wiekowe są ustalane przez wyspecjalizowane organizacje. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to zadanie Rady Klasyfikacyjnej Motion Picture Association of America (MPAA). W Wielkiej Brytanii funkcję tę pełni Brytyjskie Stowarzyszenie Filmowe (BBFC), aw Rosji Federalna Służba Nadzoru Łączności, Informatyki i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor).

Pracownicy tych organizacji recenzują każdy film i przypisują mu ocenę na podstawie określonych kryteriów. Oceniają obecność i nasilenie elementów, takich jak przemoc, seksualność, wulgarny język, zażywanie narkotyków itp. Należy zauważyć, że nie jest to cenzura: żaden z tych organów nie ma uprawnień do zakazania publikacji filmu. Określają tylko, dla jakiego wieku jest najbardziej odpowiedni.

Warto jednak zauważyć, że kryteria mogą się różnić w różnych krajach. Film, który uzyskał niski wynik w jednym kraju, może uzyskać wysoki wynik w innym ze względu na różnice kulturowe i społeczne. To sprawia, że proces tworzenia rankingów jest złożony i wielowarstwowy.

Proces oceniania

Proces oceny rozpoczyna się od obejrzenia filmu przez komisję. Panel składa się zwykle z ekspertów w dziedzinie filmu, psychologii, edukacji i innych dziedzin, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia klasyfikacji wiekowej. W niektórych krajach w komisji mogą uczestniczyć również rodzice.

Podczas procesu selekcji komisja ocenia różne aspekty filmu: przemoc, treści seksualne, wulgaryzmy, zażywanie narkotyków itp. Komisja ocenia nie tylko obecność tych elementów, ale także kontekst, w jakim są prezentowane. Na przykład przemoc może być prezentowana w celach edukacyjnych lub historycznych albo może być bezsensowna i brutalna.

Po obejrzeniu filmu komisja przeprowadza dyskusję i decyduje o ocenie. Może to być decyzja zbiorowa lub decyzja większości.

Decyzja jest następnie ogłaszana publicznie, a informacje o klasyfikacji wiekowej są udostępniane widzom. W praktyce oznacza to, że klasyfikacja wiekowa jest wskazana na plakacie filmowym, na okładce płyty DVD lub Blu-ray, a także na stronie filmu na portalach filmowych w Internecie.

Należy zauważyć, że od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Procedury odwoławcze różnią się w zależności od kraju, ale zwykle obejmują możliwość odwołania się przez studio lub dystrybutora do organu wyższego szczebla lub zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie decyzji.

Kryteria oceny

Przy określaniu klasyfikacji wiekowej filmu bierze się pod uwagę wiele czynników, w tym:

  • Przemoc. Jest to chyba najbardziej oczywiste i często omawiane kryterium. Brutalność i intensywność przemocy mogą się znacznie różnić w zależności od filmu, a panel decyduje, czy te sceny są odpowiednie dla różnych grup wiekowych.
  • Treść seksualna. Sceny o charakterze seksualnym mogą być drażliwe dla młodszych widzów. Tutaj również komisja ocenia nie tylko obecność takich scen, ale także ich kontekst i sposób przedstawienia.
  • Bluźnierstwo. Użycie wulgarnego lub obraźliwego języka również wpływa na ocenę filmu.
  • Tematyka dla dorosłych. Niektóre filmy mogą poruszać złożone lub trudne tematy, takie jak śmierć, narkotyki, samobójstwo, które mogą być trudne do zrozumienia i przyswojenia przez młodszych widzów.

Nie jest to wyczerpująca lista kryteriów, a różne organizacje mogą stosować własne podejście do określania klasyfikacji wiekowej. Kryteria te pomagają jednak uzyskać podstawowe pojęcie o tym, jakie aspekty filmu są oceniane w ocenie.

Duży wpływ na to ma jednak kontekst, w jakim przedstawiana jest dana scena i informacja w filmie. Na przykład w przypadku filmów skierowanych do widzów w wieku od 12 lat konieczne jest, aby widz jasno zrozumiał, gdzie jest zło, a gdzie dobro, bez możliwości dwuznacznej interpretacji. Oznacza to, że w takich filmach nie ma miejsca na szarą moralność. Z kolei filmy 16+ mogą poruszać kwestię dwoistości dobra i zła. Na przykład tutaj możesz rozważyć temat przemocy, może to być zarówno przemoc wobec wroga, jak i przemoc wobec bliskich. W ten sam sposób można dekonstruować sceny seksu, które z jednej strony mogą być elementem rozwoju związków romantycznych, az drugiej strony zdradą współmałżonka.

Krytyka i kontrargumenty

System klasyfikacji wiekowej, jak każdy system ocen, podlega krytyce. Niektórzy krytycy twierdzą, że ogranicza to swobodę twórczą, ponieważ reżyserzy i scenarzyści mogą ograniczać lub zmieniać swoje treści, aby dopasować je do określonej oceny.

Istnieją również roszczenia do subiektywności w podejmowaniu decyzji. W końcu ocena treści jest w dużym stopniu uzależniona od osobistych poglądów członków komisji, co może prowadzić do niespójności i nieprzewidywalności w przydzielaniu ocen.

Inną kwestią, która wywołuje dyskusję, jest wpływ klasyfikacji wiekowej na komercyjny sukces filmu. Filmy z bardziej rygorystycznymi ocenami mogą mieć mniejszy zasięg widowni, a tym samym niższe zyski.

Z drugiej strony zwolennicy systemu ocen przekonują, że odgrywa on ważną rolę w informowaniu widzów o treści filmu. Dzięki temu widzowie, zwłaszcza rodzice, mogą podejmować świadome decyzje dotyczące filmów, które warto obejrzeć.

Wreszcie pojawiają się propozycje usprawnienia systemu, takie jak wprowadzenie bardziej szczegółowych ocen czy bardziej obiektywnych kryteriów oceny. W każdym przypadku należy pamiętać, że system ocen jest narzędziem służącym interesom widzów, dlatego musi być stale rozwijany i ulepszany, aby lepiej spełniał swoje zadanie.

Wniosek

System klasyfikacji wiekowej w kinie jest złożony i wielopłaszczyznowy, wpływając na różne aspekty, od wolności twórczej po sukces komercyjny. Odgrywa ważną rolę w postrzeganiu przez widzów i wyborze filmów do obejrzenia i, jak widzieliśmy, opiera się na różnych kryteriach i procesach.

Jednak system klasyfikacji wiekowej nie jest nieomylny i podlega krytyce i dyskusji. Prawdopodobnie będzie nadal ewoluować i dostosowywać się do zmieniających się norm kulturowych i preferencji odbiorców. Ważne jest, aby ta ewolucja odbywała się w interesie widzów, dostarczając im jasnych i przydatnych informacji do podejmowania świadomych decyzji dotyczących oglądania filmów.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Czym charakteryzują się spółki kapitałowe?

Od jakiegoś czasu dużym zainteresowaniem cieszą się w Polsce spółki. Przede wszystkim dlatego, że właściciel może wybrać jeden z kilku sposobów na biznes. Dość znane są spółki kapitałowe. Czym się

Wiadomości 0 Comments

Po pięciomiliardowej stracie za 2015 rok KGHM pracuje nad rewizją strategii

Odpisy na utratę wartości zagranicznych kopalni mocno obciążyły wynik KGHM-u za ubiegły rok. Spółka zamierza zrewidować strategię zaplanowaną do 2020 roku, a zwłaszcza ponownie przemyśleć projekt Sierra Gorda. Jednocześnie władze KGHM

Wiadomości 0 Comments

Czym są tytuły wykonawcze?

Podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Ustanawiany jest przez sąd, który nakłada klauzulę wykonalności. Po wydaniu wyroku sprawa przekazywana jest na ręce komornika, który wszczyna całą procedurę. Co jest

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply