Jak napisać odwołanie od reklamacji?

Jak napisać odwołanie od reklamacji?

Odwołanie od reklamacji, które jest dobrze sformułowane może zaoszczędzić nam sporo nerwów oraz osiągnąć pożądany efekt. Jak najlepiej napisać odwołanie?

Odwołanie nie musi mieć postaci specjalnego formularza ani żadnej innej szczególnej formy. Najważniejszymi elementami są, oświadczenie konsumenta dotyczące konkretnych i faktycznych sytuacji, jak również wskazanie na uchybienia sprzedawcy.

Ustawy konsumenckie wyposażają nas w wiedzę w zakresie praw konsumenckich. Powołanie się na nie w określonej sytuacji, może spowodować zmianę zdania sprzedawcy.

Przykłady uprawnień, na jakie może powołać się konsument:

  1. Sprzedawca powinien odczuć, że orientujemy się w terminologii związanej z prawami konsumenckimi i tym samym znamy nasze prawa. Ważne jest tu pojęcie niezgodności towaru z umową, ponieważ stanowi ono podstawę odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży konsumenckiej i wskazuje na istnienie wady. Pismo powinno być napisane starannie.
  2. Konsumenci, którzy stwierdzili istnienie niezgodności towaru z umową w ciągu 6 miesięcy od jego wydania, są w korzystnej sytuacji. Wtedy odpowiedzialność sprzedawcy jest domniemaniem. Oznacza to, że konsument nie musi udowadniać niezgodności, ponieważ istniała ona już w momencie wydania towaru.

Reklamacja wniesiona po upływie 6 miesięcy, również może być domniemaniem, ponieważ warunkiem jest jedynie, aby konsument podał wcześniejszą datę, w której stwierdził niezgodność towaru. Ale oznacza to również, że zwlekaliśmy z reklamacją, co daje podstawę sprzedawcy, aby twierdzić, że przyczyniliśmy się do niezgodności towaru.

Zgonie z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność sprzedawcy trwa 2 lata. Ograniczenie czasowe nie krótsze niż rok jest możliwe tylko w przypadku sprzedaży rzeczy używanych.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Konsument 0 Comments

LafargeHolcim w Polsce otworzył centrum obsługi reklamacji

Lider wśród producentów cementu, betonu i kruszyw LafargeHolcim uruchomił Centrum Obsługi Reklamacji (COR), które  łączy obszary Wsparcia Technicznego, Centrum Obsługi Klienta i Obsługi Reklamacji. Dzięki temu cały proces przebiega szybciej, a każde zgłoszenie prowadzone jest przez indywidualnego

Reklamacje 9 komentarzy

Kiedy można wnieść reklamację do firmy kurierskiej?

Obecnie ogromną popularnością cieszy się sprzedaż na odległość. Przede wszystkim dlatego, ze internetowe sklepy oferują niszowe towary oraz dobre i atrakcyjne ceny. Jednak przeszkodą w szybkim zawieraniu transakcji jest problem

Reklamacje 2 komentarze

Jak złożyć reklamację, by została uwzględniona?

Przy stwierdzeniu wady każdego zakupionego dobra mamy prawo złożyć reklamację, nawet jeśli w sklepie istnieje komunikat: ,,Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy”. Zapis ten jest niezgodny z prawami konsumenta.

1 Comment

  1. prawek
    10 sierpnia, 14:17 Reply
    Odwołanie nie musi mieć postaci specjalnego formularza ani żadnej innej szczególnej formy. Należy pamiętać tylko o jej najważniejszych elementach.

Leave a Reply