Dla kogo zasiłki rodzinne?

Zasiłki rodzinne przyznawane są, aby współfinansować podstawowe potrzeby dziecka (lub dzieci). Wysokość świadczenia zależy od zarobków przypadających na jednego członka rodziny. Kiedy można ubiegać się o zasiłek? Komu przysługuje przede wszystkim?

Jak wyżej wspomniano zasiłek rodzinny przyznawany jest, jeśli dochód na jednego członka rodziny mieści się w limicie. Na rok 2013 jest to kwota 539 zł. Natomiast w przypadku dziecka niepełnosprawnego 623 zł.

O wysokości świadczenia decyduje wiek dziecka, ponieważ im starsze tym większa kwota do wypłaty. Dla dzieci do 5. roku życia przysługuje 77 zł, do 18. roku życia 106 zł, a do 24. roku życia 116 zł. Wymienione sumy to kwoty wypłacane rodzinom co miesiąc.

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek wraz z udokumentowaniem dochodów obojga rodziców oraz wykazać ilość i wiek posiadanych dzieci. Decyzje o przyznaniu świadczenia są ważne przez rok od momentu otrzymania prawa do zasiłku.

W momencie utraty prawa do zasiłku (np. zwiększenie dochodów, podjęcie pracy przez bezrobotnego rodzica), wówczas należy zgłosić ten fakt, ponieważ dalsze pobieranie zasiłku jest niezgodne z prawem.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

Czym charakteryzuje się renta szkoleniowa?

O rencie szkoleniowej można mówić w odniesieniu do pracowników, którzy stracili możliwość kontynuowania kariery zawodowej, ale po przekwalifikowaniu nadal mogą pozostawać czynni zawodowo. Istnieją jednak pewne zasady, które trzeba spełnić,

Zasiłki 0 Comments

Wszystko o zasiłku pielęgnacyjnym

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mają osoby, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji oraz w codziennym życiu potrzebują wsparcia innych. Świadczenie opiekuńcze powinno być w całości przeznaczane na najpotrzebniejsze rzeczy

Zasiłki 0 Comments

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zwykle o zasiłek wyrównawczy ubiegają się pracownicy, którzy w konkretnym miesiącu uzyskali niższe wynagrodzenie z powodu nieobecności w pracy. Jakie sytuacje kwalifikują się do zasiłku? Kiedy zatrudniony na prawo do

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply