Czym charakteryzuje się fundusz sołecki?

Czym charakteryzuje się fundusz sołecki?

Gmina każdego roku powinna załatwić wiele ważnych problemów i spełnić istotnych zadań. Wśród nich jest również fundusz sołecki, o którym rozprawia się w czasie wiejskich zebrań. W jakim celu jest szacowany? Czy naprawdę jest potrzebny?

W zgodzie z ustawą pełny fundusz sołecki musi być gotowy maksymalnie do końca marca każdego roku i zostać zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy. Aby środki mogły zostać wykorzystane najpierw należy ogłosić uchwałę.

Fundusze sołeckie to środki pieniężne przeznaczane na potrzeby każdej wsi. Sumę oblicza się na podstawie kilku istotnych parametrów. Fundamentalne znaczenie ma liczba mieszkańców oraz roczne przychody gminne.

Oczywiście przekazane środki muszą zostać wydane na dokładnie omówione i udokumentowane cele. Często chodzi o poprawę warunków życia, np. remont świetlicy, drogi, chodnika. Warto wiedzieć, że podział funduszu należy do mieszkańców sołectwa i to oni sygnalizują swoje propozycje.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Gmina 0 Comments

Zasady wyboru sołtysa

Posada sołtysa to bardzo odpowiedzialna i poważna funkcja. Przede wszystkim dlatego, że to sołtys reprezentuje całe sołectwo oraz jest uczestnikiem spotkań w gminie lub na naradach z wójtem. Jak wybierany

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jakie cechy powinien mieć skarbnik gminny?

Od wielu lat funkcjonuje zasada, że do zajęcia etatu samorządowego trzeba mieć potrzebne kwalifikacje. Dotychczas liczyły się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje. Jednak wymagania się zmieniły, szczególnie w odniesieniu do

Czym charakteryzuje się opłata targowa?

Podstawowym źródłem utrzymania każdej gminy są opłaty lokalne oraz podatki. Wśród wielu znajduje się opłata targowa. Wykorzystywana jest w odniesieniu do sprzedawców na targowiskach oraz innych punktach handlowych. Kogo obowiązuje

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply