W jakich sytuacjach stosuje się kary porządkowe?

W jakich sytuacjach stosuje się kary porządkowe?

Zazwyczaj kary porządkowe przyznaje się w przypadku próby ominięcia obowiązku zleconego przez sąd lub inną jednostkę państwową. Sankcje karne różnią się i w dużym stopniu uzależnione są od indywidualnej sytuacji. Kiedy i w jakiej wysokości można otrzymać karę porządkową?

Zgodnie z przepisami obarczone karą muszą być przypadki, w których strony, świadkowie lub pełnomocnicy nie pojawili się na rozprawie lub spotkaniu bez przekazania wyjaśnień. Oprócz tego zmieniali miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działań sprawdzających przed ogłoszeniem wyroku.

Osobną kategorią są kwestie dotyczące obowiązku podatkowego. Chodzi głównie o nieterminowe przekazanie deklaracji podatkowej lub zatajenia i wymuszenia na miejscowym lub głównym Urzędzie Skarbowym.

Wielkość kary uzależniona jest od skali wykroczenia i ewentualnych strat. Na 2014 rok ustanowiono sankcje do 2 800 zł czyli tyle samo, co w ubiegłym roku.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Prawo karne 0 Comments

Prawa i obowiązki świadka koronnego?

Świadek koronny to osoba, która wyraziła zgodę na przekazywanie informacji istotnych w całym postępowaniu pod warunkiem, że kara zostanie maksymalnie zminimalizowana. Świadek koronny to kluczowa postać w procesach sądowych, posiada

Prawo karne 0 Comments

Legalny podsłuch

W ostatnim czasie zmianie uległy przepisy mówiące o podsłuchach zakładanych przez policję. Do niedawna wniosek o założenie podsłuchu nie musiał być wyczerpująco uzasadniony. Jak jest teraz? Podsłuch to typowe działanie

Wiadomości 0 Comments

Kiedy wszczynane jest śledztwo?

W sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego wszczynane jest śledztwo. Zazwyczaj dotyczy poważniejszych przestępstw, które skończyły się zabójstwem lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Oświadczenie o rozpoczęciu śledztwa wydaje sąd,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!