Czym są prace przymusowe?

Czym są prace przymusowe?

Prace przymusowe to obowiązki wykonywane społecznie na zlecenie, nieodpłatnie i w stałych godzinach (20-40 godzin miesięcznie). Dodatkowo wykonywane są pod ścisłym nadzorem osób trzecich.

Tego typu prace zlecane są przez sąd w ramach wyroku za dokonane przewinienia lub wykroczenia. Mają charakter resocjalizacyjny i edukacyjny oraz powinny odciągać od ponownego popełniania czynów zabronionych. Zwykle takie kary stosowane są za działanie, które nie wyrządziły wiele krzywdy, mieszczą się w ogólnie przyjętym przed społeczeństwo etosie zachowań.

Duże znaczenie wychowawcze buduje fakt, że wszystkie obowiązki nie są finansowane, zatem muszą być wykonywane bez wynagrodzenia. Jest to dodatkowy czynnik pouczający i dotkliwie doświadczający.

Praca powinna być dobrana do predyspozycji i umiejętności skazanego. Nie może wykraczać poza jego kompetencje i zdolności. Ilość godzin została dostosowana w ten sposób, aby nie ingerować zbyt mocno w życie skazanego (szczególnie w życie zawodowe).

Jeśli skazany prawomocnym wyrokiem sądu nie zgodzi się przystąpić do prac społecznych, wówczas z jego honorarium państwo potrąci do 25% (na ogólnie pojęte cele społeczne). Mimo wszystko większość skazanych wybiera opcję potrącania części pensji. Prace przymusowe są modne za granicą i zwykle przyznawane są za drobne wykroczenia.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kodeks karny 2 komentarze

Kiedy mówimy o obronie koniecznej?

Popełnienie przestępstwa w obronie koniecznej nie jest obciążone konsekwencjami jeśli nie wykonanie określonych czynów narażało by nas na poniesienie szkód osobistych. W sytuacji zamachu na dobra chronione prawem osoba starająca

Kodeks karny 2 komentarze

Kiedy sąd może odstąpić od wymierzenia kary?

Odstąpienie od kary ma charakter szczególny i może nastąpić w sytuacjach jasno określonych przepisami. Art. 59 ust.1 określa, na jakich warunkach i w jakich sytuacjach sąd może odstąpić od wymierzenia

Kodeks karny 0 Comments

Czy ukaranie za granicą może mieć skutki w Polsce?

W Polsce wszczęcie postępowania karnego może mieć miejsce, mimo że, orzeczenie zapadło poza granicami kraju. Na poczet orzeczonej kary sąd zalicza okres pozbawienia wolności za granicą oraz odrabianą tam karę,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!