Wykroczenia nie objęte przedawnieniem

Wykroczenia nie objęte przedawnieniem

Zgodnie z art. 105 Kodeksu Karnego istnieją przekroczenia o bezterminowym okresie ważności, gdy sąd może domagać się zadośćuczynienia wykroczenia po upływie nieokreślonego czasu. Dodatkowo w art. 43 Konstytucji widnieje zapis o nie przedawnianiu się zbrodni wojennych i tych przeciwko ludzkości.

Według polskich ustaw przedawnienia nie dotyczą następujących wykroczeń:

  1. Zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości,
  2. Przestępstw wojennych,
  3. Wykroczeń dokonanych umyślnie: uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, zabójstwa, pozbawienia wolności.

Wykroczenie pozbawienia wolności często odnosi się do funkcjonariuszy. Naruszenie prawa do wolności obywatela przez oficera służb bezpieczeństwa nie musi nastąpić w trakcie odbywania służby. W tej sytuacji mówimy o przekroczeniu przez funkcjonariusza swoich uprawnień lub zaniechaniu obowiązków.

Główna zasada określająca przedawnienia zawarta jest w konwencji z dnia 26 listopada 1968 roku wydanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Polska wyraziła gotowość do przestrzegania praw konwencji.

Ewelina Uroda
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kodeks karny 0 Comments

Przedterminowe wypisanie z zakładu karnego

Przestępca, który otrzyma wyrok pozbawienia wolności zmuszony jest do odbywania kary w wyznaczonym terminie. Czasami zdarzają się przypadki, kiedy skazany wykazuje skruchę i robi wszystko, aby się zmienić i pójść

Wiadomości 0 Comments

Co z przestępstwem poza Polską?

Podejrzany może zostać uznany za przestępcę dopiero wtedy, kiedy sąd udowodni, że w określonym miejscu i czasie dopuścił się czynów ustawowo zabronionych. Co w sytuacji, gdy obywatel Polski popełni przestępstwo

Kodeks karny 0 Comments

Czym są prace przymusowe?

Prace przymusowe to obowiązki wykonywane społecznie na zlecenie, nieodpłatnie i w stałych godzinach (20-40 godzin miesięcznie). Dodatkowo wykonywane są pod ścisłym nadzorem osób trzecich. Tego typu prace zlecane są przez

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply