Co z przestępstwem poza Polską?

Co z przestępstwem poza Polską?

Podejrzany może zostać uznany za przestępcę dopiero wtedy, kiedy sąd udowodni, że w określonym miejscu i czasie dopuścił się czynów ustawowo zabronionych. Co w sytuacji, gdy obywatel Polski popełni przestępstwo za granicą? Jak powinno się traktować takie działanie i którym prawem (polskie lub inne) winno zostać objęte?

Zasada jest taka, że przestępstwa powinien być karany według miejscowych przepisów. Oznacza to, że przestępstwo popełnione za granicą objęte jest prawem państwa, w którym miało miejsce całe zdarzenie.

Są jednak wyjątki, w których sąd (z pewnych względów) może umożliwić prowadzenie postępowania według polskiego prawa. Przykładem może być sytuacja, w której polskie reguły prawne są bardziej łaskawe dla podejrzanego.

Należy pamiętać, że działanie musi zostać uznane za przestępstwo przez oba systemy prawne. Dopiero wtedy możliwe jest stosowanie wymiennie prawa. Oczywiście jeśli wyrazi na to zgodę sąd. W przypadku najgorszych przestępstwem państwa zagraniczne stosują swoje (zwykle surowsze) kary. Wiele jest w mediach opowieści, które przypominają o Polakach skazanych na dożywocie za czyny traktowane w Polsce mniej stanowczo.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje pracę lekarzy?

Od początku roku ZUS z dużą uwagą monitoruje pracę niepaństwowych oddziałów służby zdrowia oraz praktyk lekarskich. Działania mają wpłynąć na lepszą jakość usług oraz wspomóc przestrzeganie przepisów. Jakie czynności monitorowane

Wiadomości 1Comments

2015 rokiem zmian dla kredytobiorców

W nowym roku kredytobiorcy muszą liczyć się z istotnymi zmianami. Wśród nich, zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, zmienia się minimalna wysokość wkładu własnego oraz strategia prowadzenia działalności w obszarze

Wiadomości 1Comments

Jak napisać umowę dla spółki cywilnej?

W grupie wielu typów działalności dostępnych na krajowym rynku dużą popularnością cieszy się spółka cywilna. Nie ma osobowości prawnej oraz żadnej własności. To wspólnicy wyrokują o jej losach oraz wprowadzają

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply