Czym jest recydywa?

Czym jest recydywa?

O recydywie można mówić wtedy, gdy skazany prawomocnym wyrokiem (oraz odsiadujący wyrok w więzieniu) powraca na drogę przestępczą i ponownie łamie prawo. Odstęp między ostatnią odsiadką a popełnieniem kolejnego przestępstwa nie może przekraczać pięciu lat.

Ściślej mówiąc oba czyny zabronione recydywista dokonuje świadomie i z uwzględnieniem czekającej go kary oraz o podobnym profilu (np. oba dotyczą morderstw lub pobicia ze szczególnym okrucieństwem). Dodatkowo pierwszy wyrok opiewał przynajmniej na półroczne przebywanie w zamknięciu.

Za recydywistę uważa się osobę, która mimo przebywania w zakładzie karnym oraz resocjalizacji nie wykazuje poprawy oraz nie żałuje swojego poprzedniego zachowania. Oprócz tego dąży do kolejnego działania wbrew prawu. Nie wyciągnął żadnych wniosków ze swojego zgubnego zachowania oraz ma problemy w drożeniem się w życie społeczne.

Natomiast recydywista wielokrotny jest wtedy, gdy przestępca trzy razy lub więcej nie respektuje ustaleń prawa i odsiaduje wyrok ograniczenia wolności za podobne przestępstwa. W przypadku tak zdemoralizowanych osób sąd może zastosować wyższą karę i skazać na dłuższy pobyt w więzieniu.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kodeks karny 2 komentarze

Kiedy mówimy o obronie koniecznej?

Popełnienie przestępstwa w obronie koniecznej nie jest obciążone konsekwencjami jeśli nie wykonanie określonych czynów narażało by nas na poniesienie szkód osobistych. W sytuacji zamachu na dobra chronione prawem osoba starająca

Kodeks karny 0 Comments

Co z przestępstwem poza Polską?

Podejrzany może zostać uznany za przestępcę dopiero wtedy, kiedy sąd udowodni, że w określonym miejscu i czasie dopuścił się czynów ustawowo zabronionych. Co w sytuacji, gdy obywatel Polski popełni przestępstwo

Kodeks karny 2 komentarze

Czym jest absorpcja?

Prawo polskie dopuszcza łączenie kilku kar pozbawienia wolności w związku z popełnieniem różnych przestępstw. Stosuje się różne metody sumowania i orzekania kar więzienia. Jakie zasady stosuje się w polskich sądach?

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!