Archive

Na jakich warunkach można zatrudniać osoby młodociane?

Przepisy zakładają możliwość zatrudnienia osób młodocianych. Pracodawcy, którzy rozważają takie działanie muszą jednak uwzględnić liczne ograniczenia, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy takiego pracownika. Zgodnie z prawem pracy młodocianym

Praca 0 Comments

Ile godzin mogą pracować osoby niepełnosprawne?

W Kodeksie Pracy sformułowane są regulacje dotyczące czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni funkcjonować na rynku pracy. Zgodnie z przepisami czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 8

Związki zawodowe to organizacje związkowe

W polskich przepisach prawa pracy interesy pracowników reprezentują organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni rolę reprezentanta

Jakie obowiązki ma wirtualny asystent?

Wielu Polaków za miejsce pracy uznaje dom czy mieszkanie. Taki tryb zatrudnienia generuje korzyści zarówno pracownikowi jak i pracodawcy, który unika wydatków utrzymania innego biura. Do zawodów chałupniczych zaliczamy wirtualnego

Ubezpieczenia 0 Comments

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu?

Biorąc kredyt hipoteczny wiążemy się z konkretnym bankiem na długi czas. Coraz więcej osób decydujących się na kredyt chce ubezpieczyć siebie oraz swoich bliskich przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Banki

Po jakim czasie można anulować umowę na okres próbny?

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika najczęściej współpracuje z nim na mocy umowy na okres próbny. To pakt, na bazie którego kierownik zbada, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na proponowane stanowisko

Jakie cechy powinien mieć przyszły pracownik?

Osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia starają się zaprezentować swoją kandydaturę jak najlepiej. Niestety istnieją pewne kwestie, na które nie mamy wpływu. Należy do nich preferowany wiek przyszłego pracobiorcy. Powszechnie wyróżniamy poniższe