Wszystko o sądowym pouczeniu

Wszystko o sądowym pouczeniu

Postępowanie cywilne musi przebiegać zgodnie z ustaleniami prawnymi oraz szacunkiem dla sądu i wszystkich świadków rozprawy. Bywają przypadki, w których uczestnik rozprawy nie ma przedstawiciela, wtedy może zostać pouczony i poinformowany o detalach procesowych. Kiedy jeszcze stosuje się pouczenia?

Sędzia może zastosować pouczenie w sytuacji, gdy uczestnik jest nieświadomy swoich praw lub powinności. Przeważnie ma miejsce w sytuacjach, w których strona postępowania nie ma adwokata lub wiedzy na temat podstawowych procedur funkcjonowania sądu.

Wedle badań pouczenie stosuje się najczęściej, gdy zachodzą wątpliwości dotyczące terminu oraz miejsca składania konkretnych pism (zażalenia, wnioski i podania) lub zmian i możliwych skutków.

Trzeba dodać, że sąd zobowiązany jest do pouczenia, gdy powstaje taka konieczność. Jeśli tego nie dokona można stwierdzić, że doszło do zignorowania podstawowych zasad równości oraz ostatecznie anulowanie wyroku.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Prawo karne 0 Comments

W jaki sposób karać za zaśnieżony chodnik?

Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny ze względu na zalegający śnieg, wiszące sople oraz pokryte lodem drogi i chodniki. Nie można zapominać, że obowiązkiem każdego właściciela jest odśnieżenie lub skucie lodowej

Wiadomości 0 Comments

Kiedy wszczynane jest śledztwo?

W sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego wszczynane jest śledztwo. Zazwyczaj dotyczy poważniejszych przestępstw, które skończyły się zabójstwem lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu. Oświadczenie o rozpoczęciu śledztwa wydaje sąd,

Prawo karne 0 Comments

W jakich sytuacjach stosuje się kary porządkowe?

Zazwyczaj kary porządkowe przyznaje się w przypadku próby ominięcia obowiązku zleconego przez sąd lub inną jednostkę państwową. Sankcje karne różnią się i w dużym stopniu uzależnione są od indywidualnej sytuacji.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply