Tag "sprawy rodzinne"

Alimenty 1 Comment

Czym są pozwy alimentacyjne?

Alimenty są wypłacane przez jednego z rodziców na małoletnie lub uczące się dziecko oraz współmałżonka (tylko w niektórych przypadkach). Aby jednak otrzymywać takie świadczenie sąd musi podjąć korzystną decyzję i

Dziecko i prawo 1 Comment

Nowe zasady przyznawania becikowego

Od początku roku w życie weszły nowe ustalenia w sprawie becikowego. Podstawowa zmiana polega na tym, że wysokość świadczenia becikowego zależeć będzie od wysokości wynagrodzenia rodziców. Oznacza to, że największe

Rozwody 2 komentarze

Jak odbywają się rozwody kościelne?

Jeśli małżonkowie uznają, że nie są sobie przeznaczeni oraz inaczej wyobrażali sobie życie po ślubie mogą wystąpić o rozwód. Procedura jest dość prosta jeśli nie orzeka się o winie, wszystko

Alimenty 1 Comment

Badanie na ojcostwo

Ustalenie ojcostwa to przede wszystkim problem mężczyzn, którzy nie wierzą, że zostaną ojcami lub mają podejrzenia co do wiarygodności takiej informacji. Wykonanie badania ma rozwiać wątpliwości i rozstrzygnąć czy wskazany

Dziecko i prawo 1 Comment

Grooming nowym zagrożeniem dla dziecka

Nieustanny rozwój internetu wiąże się z wieloma udogodnieniami i ułatwieniami w życiu codziennym. Korzystają z łącza głównie młodzi ludzie w wieku szkolnym oraz studenci. Jednakże oprócz dobrych stron trzeba również

Rozwody 1 Comment

Kiedy sąd zleca separację?

Separacja to forma przejściowa przed ewentualnym rozwodem. Stosowana jest przez sąd w sytuacjach, kiedy małżonkowie stwierdzili rozpad relacji uczuciowej i cielesnej. Bywa testem sprawdzającym przed rozwodem, ale nie powoduje rozpadu

Alimenty 1 Comment

Jak ustalić wielkość alimentów?

Alimenty to świadczenia finansowe wypłacane w szczególności dzieciom lub małżonkom. Tego typu wypłaty stosuje się wówczas, gdy sytuacja materialna potomka lub małżonka ulega zmianie w wyniku rozstania, rozwodu lub stałego