Polacy zmieniają pracę dla pieniędzy

Polacy zmieniają pracę dla pieniędzy

Aż 53% Polaków myśli o zmianie pracy z powodu zbyt niskiego poziomu swojego wynagrodzenia. Co trzeci pracownik zamierza szukać nowego pracodawcy, bo obecny nie daje mu możliwości samorealizacji, a 22% nie widzi szans na awans wynika z badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A. Podobnie jak rok temu, przy poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia Polacy najczęściej liczą na znajomości (60%), będą przeglądać ogłoszenia (59%) oraz samodzielnie wysyłać aplikacje do firm (57%).

– Polski rynek pracy jest obecnie jednym z najstabilniejszych w całej Europie, a z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej. Potwierdzają to najnowsze dane GUS dot. sektora przedsiębiorstw w marcu wzrosło rok do roku zarówno zatrudnienie jak i wynagrodzenia. Lepsze nastroje udzielają się także statystycznemu Polakowi, który ma coraz większe oczekiwania związane ze swoim stanowiskiem pracy. I w odróżnieniu od ubiegłorocznej fali naszego badania, te najważniejsze dotyczą jego wynagrodzenia – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A.

Rośnie presja płacowa

Z badania Work Service wynika, że co piaty Polak planuje w tym roku zmienić pracę. Czemu? Głównym powodem, na jaki wskazała ponad połowa zapytanych przez firmę pracowników, jest zbyt niski poziom płac (53% wskazań, sierpień 2014 r. 49%). Na drugim miejscu, respondenci wskazali chęć samorealizacji (32%, sierpień 2014 r. 52%), a jako trzeci powód wymienili brak perspektywy awansu (22%, sierpień 2014 r. 59%). Skąd tak silna presja płacowa ze strony pracowników? – W wielu branżach mamy już do czynienia z rynkiem pracownika i to oni zaczynają dyktować warunki a nie pracodawcy. Z jednej strony jest to następstwo rosnącej liczby rekrutacji prowadzonych przez firmy w Polsce, i to zarówno na pracowników wykształconych jak i tych najsłabiej wykwalifikowanych. Coraz większa liczba ogłoszeń sygnalizuje polskiemu pracownikowi, że jest lepiej. Z drugiej strony, oczekiwania pracowników rosną proporcjonalnie do wzrostu minimalnej płacy czy przeciętnego wynagrodzenia – podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

1

Liczą się znajomości

Podobnie jak w ubiegłym roku, przy poszukiwaniu pracy najczęściej liczymy na znajomych 60% zapytanych respondentów myślących o zmianie pracy zamierza skorzystać z ich pomocy (sierpień 2014 r. 73%). 59% pracowników planuje przeglądać ogłoszenia w prasie i Internecie, a 57% stawia na proaktywność i zamierza samodzielnie wysłać aplikacje do wybranych przez siebie firm. – Przy poszukiwaniu nowego pracodawcy wciąż najchętniej korzystamy z pomocy naszych znajomych, choć już nie tak często jak rok temu. Jednak w coraz większym stopniu mamy do czynienia z automatyzacją procesów rekrutacyjnych i wkraczania w ten obszar nowych technologii. Dziś to Internet staje się głównym źródłem informacji, a jednocześnie kanałem komunikacji kandydata z potencjalnym pracodawcą – mówi Krzysztof Inglot i dodaje: Jednocześnie istotne stają się najnowsze narzędzia aktywnego zarządzania wizerunkiem przez pracodawców. Prawdziwym hitem stają się employer branding oraz projektowe wspieranie pionów zasobów ludzkich w realizacji trudnych projektów zarządczych.

Warto podkreślić, że osoby w wieku powyżej 34 roku życia częściej liczą na znajomych niż ich młodsi koledzy na rynku pracy odpowiednio 68% i 50% wskazań. Ponadto, kobiety częściej przeglądają ogłoszenia w prasie i w Internecie (59%) niż mężczyźni (52%).

Work Service S.A.

You might also like

Czym zajmuje się inspektor pracy?

Najważniejszym obowiązkiem inspektora pracy jest sprawdzanie firmy w odniesieniu do respektowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania prawa pracy. Kontrola prowadzona jest losowo lub na podstawie powiadomienia. Jakie mandaty

Kto reprezentuje spółkę jawną?

Zgodnie z prawem spółka jawna to organizacja pozbawiona prawnych prokurentów. W związku z tym zadania te sprawują wszyscy wspólnicy. Bycie reprezentantem danej instytucji obejmuje zawiązywanie umów z innymi podmiotami gospodarczymi.

Jak zorganizować spotkanie integracyjne?

Nie od dziś wiadomo, że dobre stosunki między pracownikami to podstawa przyjaznej aury w pracy. Oznacza to, że każdy pracodawca powinien dbać o nawiązanie więzi zawodowych lub ich podtrzymywanie. Idealnym

2 komentarze

  1. anett
    30 stycznia, 14:25 Reply
    A dlaczego mają zmieniać pracę? Sama bym ją zmieniła, gdybym tylko wiedziała, że np. mogę więcej zarobić.
  2. marcik
    03 lutego, 08:43 Reply
    Nie ma się co dziwić, bo sam jeżeli miałbym okazję więcej zarabiać to zdecydowałbym się na to bez dwóch zdań.

Leave a Reply