Na jakich zasadach przyznaje się nagrody jubileuszowe?

Na jakich zasadach przyznaje się nagrody jubileuszowe?

Zazwyczaj dla pracujących podstawową motywacją są pieniądze. Jeśli przypadkowo uda się uzyskać premię, chęć do pracy wzrasta. Wśród różnych form dofinansowywania zatrudnionych jest tak nagroda jubileuszowa. W jakich przypadkach jest przyznawana? Kto ma do niej prawo?

Na początku warto powiedzieć, że tylko nieliczne zawody są faworyzowane i mogą odbierać nagrodę jubileuszową. Z pewnością prywatni właściciele mają prawo samodzielnie ustalać zasady dotyczące naliczania pensji.

Za cieszące się dużą popularnością uważa się te skierowane do pracowników instytucji medycznych oraz oświaty. W zgodzie z ustawą ostateczna wielkość nagrody zależy od przepracowanych lat. W związku z tym, jeśli zatrudniony ma 20 lat doświadczenia otrzyma z tej okazji nadprogramowe 75% wypłaty, 25 lat – 100%, 30 lat – 150%, 35 lat – 200% oraz 40 lat – 300%.

Reasumując, nagroda jubileuszowa to wsparcie materialne, które przyznaje pracodawca według własnego uznania. Zatem nie można traktować jej jako obowiązek. Ostateczny wyrok pozostaje w rękach szefa.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Zarobki 4 komentarze

Wysokie pensje i odprawy – dlaczego tak nas bulwersują?

Niedawne odejście Marii Wasiak z Zarządu PKP S.A. wzbudziło wiele kontrowersji, ze względu na wysoką odprawę w kwocie 510 tysięcy złotych. Pieniądze są tematem, obok seksu i kwestii obyczajowych, wzbudzającym

Zarobki 0 Comments

Kiedy należy się trzynastka?

W Polsce przyznawanie tzw. trzynastki ma długą tradycję i może być interpretowane dwojako. W pierwszej opcji to wyrównanie za urlop wypoczynkowy, a w drugiej nadprogramowa wypłata dla wzorowego pracownika. Na

Zarobki 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera informację o wysokości wynagrodzenia. Jej wysokość, metody obliczania oraz forma przesłania należy do tajemnicy przedsiębiorstwa, a jej przekazywanie grozi poważnymi karami oraz

2 komentarze

  1. premier
    13 sierpnia, 16:00 Reply
    Na początku warto powiedzieć, że tylko nieliczne zawody są faworyzowane i mogą odbierać nagrodę jubileuszową.
  2. akcentt
    31 stycznia, 11:34 Reply
    W obecnym świecie chyba mało się spotyka z nagrodami jubileuszowymi. Chyba tylko pracownicy Providenta mają.

Leave a Reply