Kiedy zawiera się związek międzygminny?

Kiedy zawiera się związek międzygminny?

Często niewielkie miejscowości nie są w stanie samodzielnie realizować poważnych projektów i pomysłów. Dlatego też stosuje się związki międzygminne. Czy to rzeczywiście odpowiednia forma współpracy? Czy są dobre strony takowego rozwiązania?

Najpierw warto wyjaśnić, że związki międzygminne są znane w Polsce od 1990 roku i do teraz są zawierane. Celem jest współdecydowanie o kwestiach administracyjnych oraz publicznych.

Aby do tego doszło obie strony powinny o swoich zamiarach powiadomić wojewodę oraz przygotować statut.

Odpowiednio napisany statut powinien zawierać nazwę związku, zainteresowane strony, listę obowiązków gotowych do wykonania, podział powinności, wykorzystywanie wspólnych urządzeń, podział zysków i wydatków oraz zasady rozwiązania współpracy.

Aby wszystkie działania odbywały się w zgodzie z początkowymi ustaleniami i nie przewyższały budżetu kompletuje się zgromadzenie. Należą do niego wójtowie gmin, którzy sprawdzają widoczne postępy oraz weryfikują zakończone projekty.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Jaką wartość mają podatki rolne i leśne?

Wielkość podatku leśnego i rolnego ustala gmina. W tym roku stawki te wynoszą: 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha

Czym charakteryzuje się fundusz sołecki?

Gmina każdego roku powinna załatwić wiele ważnych problemów i spełnić istotnych zadań. Wśród nich jest również fundusz sołecki, o którym rozprawia się w czasie wiejskich zebrań. W jakim celu jest

Gmina 0 Comments

Zasady wyboru sołtysa

Posada sołtysa to bardzo odpowiedzialna i poważna funkcja. Przede wszystkim dlatego, że to sołtys reprezentuje całe sołectwo oraz jest uczestnikiem spotkań w gminie lub na naradach z wójtem. Jak wybierany

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply