Kiedy może nastąpić przesunięcie terminu urlopu?

Kiedy może nastąpić przesunięcie terminu urlopu?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi. Zdarza się, że mimo ustalenia terminu, w jakim osoba zatrudniona będzie wypoczywać, konieczne jest wprowadzenie zmian. Kiedy przesunięcie terminu urlopu może mieć miejsce?

Zasadniczo pracodawca ma obowiązek udzielić swojemu podwładnemu urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Zgodnie z przepisami, urlopów należy udzielać zgodnie z planem urlopów. Ten sporządza się najczęściej na początku roku kalendarzowego, biorąc pod uwagę wnioski pracowników. W praktyce jednak ostateczne słowo należy do właściciela firmy. Przy ustalaniu planów urlopowych powinien on pamiętać o swoich potrzebach – nie może być tak, że wszyscy pracownicy wypoczywają w tym samym terminie.

Ustalanie planu urlopów jest konieczne m.in. dlatego, by pracodawca mógł oszacować, kiedy w zakładzie pracy będą potrzebni np. pracownicy sezonowi. Z tego względu przyjmuje się, że przygotowany plan urlopowy jest wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika (patrz artykuł Przesunięcie urlopu na wniosek).

Kiedy plan nie jest potrzebny?

W większości firm ustala się plan urlopowy, choć należy pamiętać, że pracodawca nie będzie miał takiego obowiązku, jeżeli:

 • zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę,
 • u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

W takich przypadkach pracodawca powinien ustalić termin urlopu w porozumieniu ze swoimi podwładnymi.

Przy omawianiu formalności warto też pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udzielić osobie zatrudnionej niewykorzystany urlop do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Co należy uwzględnić w planie urlopowym? Więcej informacji na ten temat można również znaleźć na ogólnopolskim lub regionalnym portalu pracy.

Przesunięcie urlopu

W praktyce możliwe jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego. Warto jednak pamiętać, że jest to sytuacja wyjątkowa, która może nastąpić:

 • na wniosek pracownika, przy czym pracownik powinien go umotywować i wskazać, dlaczego nie może wykorzystać urlopu we wcześniej ustalonym terminie,
 • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy – dotyczy to sytuacji, gdy nieobecność pracownika w firmie mogłaby zakłócić wykonywanie pracy.

Zgodnie z art. 165 Kodeksu pracy, przesunięcie urlopu na termin późniejszy jest możliwe również wówczas, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z uwagi na:

 • czasową niezdolność do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
 • powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 • urlop macierzyński.

Kiedy możliwe jest przerwanie urlopu?

Jeżeli pracownik np. rozchoruje się podczas korzystania z urlopu wypoczynkowego, ten ulega przerwaniu. W takim przypadku osoba zatrudniona musi pamiętać o konieczności dostarczenia do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego. Co więcej, pracodawca jest też zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu niewykorzystanej części urlopu w późniejszym terminie.

Odwołanie też możliwe

Pracownik może zostać również odwołany z urlopu. To może mieć miejsce jednak tylko wówczas, gdy jest niezbędne i podyktowane interesami pracodawcy. Mowa np. o fakcie rozchorowania się reszty załogi czy sytuacji kryzysowej, do rozwiązania której potrzebny jest pracownik. W takiej sytuacji urlop zostaje przerwany, a osoba zatrudniona ma obowiązek powrócić do zakładu pracy.

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, jeżeli jego podwładny wypoczywał np. za granicą i poniósł w związku z tym koszty. Dotyczy to zarówno zwrotu środków tytułem wykupienia wczasów, jak i biletu powrotnego, by pracownik mógł jak najszybciej wrócić do firmy. W praktyce jednak takie sytuacje zdarzają się sporadycznie.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-gliwice.info

You might also like

Praca 1Comments

Na jakich zasadach podejmuje się pracę sezonową?

Problem związany poszukiwaniem ustabilizowanego etatu dotyczy wszystkich grup wiekowych. Bezrobotni potrzebują nawet zajęcia krótkotrwałego, ale przynoszącego satysfakcjonujące dochody i zapewniające ludzkie warunki. Czy praca sezonowa jest opłacalna? Jak wygląda w

Z tytułu, jakiej umowy otrzymamy wcześniejszą emeryturę?

W Polsce popularne są różne typy zatrudniania pracobiorców do pracy. Umowy o pracę, dokumenty zlecenia czy umowy o dzieło. Niejednokrotnie przedsiębiorcy łączą zalety tych umów, dlatego o rodzaju porozumienia decyduje

Kto sporządza pisma informacyjne?

Duża cześć firm prywatnych oraz instytucji administracji publicznej stosuje tzw. pisma informacyjne. Dotrzeć mają do petentów i przekazywać istotne dane. Aczkolwiek nie każdy zatrudniony lub urzędnik umie odpowiednio sporządzić taki

12 komentarzy

 1. Lukasz17
  03 sierpnia, 00:21 Reply
  Zmiana terminu urlopu może nie być zbyt ciekawa dla pracownika. Przygotowane wczasy, zabookowane bilety, a nagle okazuje się, że urlop trzeba przesunąć.
 2. Marcel
  03 sierpnia, 00:22 Reply
  Czasami zdarzają się takie sytuacje, w których pracownicy są ściągani z urlopów. Przypuszczam, że nie jest dla nich to nic przyjemnego.
 3. janw
  03 sierpnia, 00:23 Reply
  Ciekaw jestem, czy takie sytuacje dzieją się często. Sam nigdy nie byłem ściągany z urlopu i mam nadzieję, że nigdy nie będę w takiej sytuacji.
  • kacperos
   13 sierpnia, 23:19 Reply
   Uwierz mi, że takie sytuacje się zdarzają, bo sam słyszałem o tym niejednokrotnie od znajomych. Nie ma nic gorszego niż takie coś.
 4. Anna
  04 sierpnia, 12:38 Reply
  Jak pracuję tak jeszcze nigdy nie miałam przesuniętego urlopu, a także nie byłam z niego ściągana. I bardzo dobrze, te dwa tygodnie to i tak mało by w pełni załadować akumulatory. Szczególnie gdy ma się dzieci.
 5. anka
  04 sierpnia, 18:27 Reply
  Zmiana terminu urlopu to nic przyjemnego. Ale niestety nie przewidzimy wszystkich sytuacji losowych, jak np. choroby, czy wypadki. Warto to mieć na uwadze.
 6. Dondi96
  05 sierpnia, 22:42 Reply
  Przesunięcie terminu urlopu jest szczególnie kłopotliwe, gdy wyjeżdżamy za granice kraju i mamy już wszystko zarezerwowane. Według mnie pracodawca powinien w wybrany miesiąc zwiększyć zarobki pracownika, który na tym ucierpi.
 7. Maria
  10 sierpnia, 22:36 Reply
  Fajnie, że autor wypisał wiele przypadków w których pracownik może zostać 'zaszczycony' przesunieciem urlopu, dziękuję za tą informację. Z doświadczenia wiem, że to nic przyjemnego, na szczęście nie miało to związku z moją osobą, a wewnętrznymi procesami firmy. Na szczęście szef zgodził się na przedłużenie wypoczynku o parę dni co bardzo, a to bardzo mi się przydało.
 8. kacperos
  13 sierpnia, 23:18 Reply
  Przesunięcie urlopu to bardzo przykra sytuacja. Na szczęście ja nie musiałem jeszcze stawiać w takiej sytuacji moich pracowników.
 9. agula
  30 grudnia, 15:56 Reply
  Ja osobiście nie zgodziłabym się na przesunięcie urlopu, z tego względu, że to ja decyduje kiedy chce odpoczynek.
 10. anett
  30 stycznia, 14:23 Reply
  A ja trochę nie rozumiem jak może to być możliwe, że jest przesunięty termin urlopu. Co to za wyjątkowe sytuacje?
 11. marcik
  03 lutego, 08:41 Reply
  Moim zdaniem nie powinno być coś takiego, jak przesunięcie urlopu. Nie ma i tyle, biorę kiedy mi się podoba.

Leave a Reply