Kiedy może nastąpić przesunięcie terminu urlopu?

Kiedy może nastąpić przesunięcie terminu urlopu?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z uprawnień przysługujących pracownikowi. Zdarza się, że mimo ustalenia terminu, w jakim osoba zatrudniona będzie wypoczywać, konieczne jest wprowadzenie zmian. Kiedy przesunięcie terminu urlopu może mieć miejsce?

Zasadniczo pracodawca ma obowiązek udzielić swojemu podwładnemu urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Zgodnie z przepisami, urlopów należy udzielać zgodnie z planem urlopów. Ten sporządza się najczęściej na początku roku kalendarzowego, biorąc pod uwagę wnioski pracowników. W praktyce jednak ostateczne słowo należy do właściciela firmy. Przy ustalaniu planów urlopowych powinien on pamiętać o swoich potrzebach – nie może być tak, że wszyscy pracownicy wypoczywają w tym samym terminie.

Ustalanie planu urlopów jest konieczne m.in. dlatego, by pracodawca mógł oszacować, kiedy w zakładzie pracy będą potrzebni np. pracownicy sezonowi. Z tego względu przyjmuje się, że przygotowany plan urlopowy jest wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika (patrz artykuł Przesunięcie urlopu na wniosek).

Kiedy plan nie jest potrzebny?

W większości firm ustala się plan urlopowy, choć należy pamiętać, że pracodawca nie będzie miał takiego obowiązku, jeżeli:

 • zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę,
 • u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

W takich przypadkach pracodawca powinien ustalić termin urlopu w porozumieniu ze swoimi podwładnymi.

Przy omawianiu formalności warto też pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udzielić osobie zatrudnionej niewykorzystany urlop do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Co należy uwzględnić w planie urlopowym? Więcej informacji na ten temat można również znaleźć na ogólnopolskim lub regionalnym portalu pracy.

Przesunięcie urlopu

W praktyce możliwe jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego. Warto jednak pamiętać, że jest to sytuacja wyjątkowa, która może nastąpić:

 • na wniosek pracownika, przy czym pracownik powinien go umotywować i wskazać, dlaczego nie może wykorzystać urlopu we wcześniej ustalonym terminie,
 • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy – dotyczy to sytuacji, gdy nieobecność pracownika w firmie mogłaby zakłócić wykonywanie pracy.

Zgodnie z art. 165 Kodeksu pracy, przesunięcie urlopu na termin późniejszy jest możliwe również wówczas, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z uwagi na:

 • czasową niezdolność do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
 • powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 • urlop macierzyński.

Kiedy możliwe jest przerwanie urlopu?

Jeżeli pracownik np. rozchoruje się podczas korzystania z urlopu wypoczynkowego, ten ulega przerwaniu. W takim przypadku osoba zatrudniona musi pamiętać o konieczności dostarczenia do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego. Co więcej, pracodawca jest też zobowiązany udzielić swojemu podwładnemu niewykorzystanej części urlopu w późniejszym terminie.

Odwołanie też możliwe

Pracownik może zostać również odwołany z urlopu. To może mieć miejsce jednak tylko wówczas, gdy jest niezbędne i podyktowane interesami pracodawcy. Mowa np. o fakcie rozchorowania się reszty załogi czy sytuacji kryzysowej, do rozwiązania której potrzebny jest pracownik. W takiej sytuacji urlop zostaje przerwany, a osoba zatrudniona ma obowiązek powrócić do zakładu pracy.

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, jeżeli jego podwładny wypoczywał np. za granicą i poniósł w związku z tym koszty. Dotyczy to zarówno zwrotu środków tytułem wykupienia wczasów, jak i biletu powrotnego, by pracownik mógł jak najszybciej wrócić do firmy. W praktyce jednak takie sytuacje zdarzają się sporadycznie.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-gliwice.info

You might also like

Komu przysługuje urlop proporcjonalny?

Zgodnie z obowiązującym prawem urlop proporcjonalny należy się pracownikom, którzy nie wypełniali powierzonych obowiązków w jednym miejscu pracy przez 12 miesięcy. Wówczas wedle innych reguł ustanawia się ustawową liczbę dni

Dyskryminacja przy poszukiwaniu pracy

Przepisy prawa pracy zakazują jakichkolwiek aktywności świadczących o dyskryminacji. To zjawisko może mieć miejsce już na etapie rekrutacji. Pracodawca, który dopuści do złamania poniesie odpowiedzialność i zapłaci karę. W zakresie

Praca 1Comments

Czym wyróżnia się idealny menadżer?

Poważne przedsiębiorstwa i korporacje poszukują wykwalifikowanych pracowników na etaty kierownicze, którzy mają odpowiednie predyspozycje, wiedzę i doświadczenie. Muszą zaprezentować wszystkie dokumenty oraz historię kariery zawodowej. Jak wybiera się idealnego menadżera?

12 komentarzy

 1. Lukasz17
  03 sierpnia, 00:21 Reply
  Zmiana terminu urlopu może nie być zbyt ciekawa dla pracownika. Przygotowane wczasy, zabookowane bilety, a nagle okazuje się, że urlop trzeba przesunąć.
 2. Marcel
  03 sierpnia, 00:22 Reply
  Czasami zdarzają się takie sytuacje, w których pracownicy są ściągani z urlopów. Przypuszczam, że nie jest dla nich to nic przyjemnego.
 3. janw
  03 sierpnia, 00:23 Reply
  Ciekaw jestem, czy takie sytuacje dzieją się często. Sam nigdy nie byłem ściągany z urlopu i mam nadzieję, że nigdy nie będę w takiej sytuacji.
  • kacperos
   13 sierpnia, 23:19 Reply
   Uwierz mi, że takie sytuacje się zdarzają, bo sam słyszałem o tym niejednokrotnie od znajomych. Nie ma nic gorszego niż takie coś.
 4. Anna
  04 sierpnia, 12:38 Reply
  Jak pracuję tak jeszcze nigdy nie miałam przesuniętego urlopu, a także nie byłam z niego ściągana. I bardzo dobrze, te dwa tygodnie to i tak mało by w pełni załadować akumulatory. Szczególnie gdy ma się dzieci.
 5. anka
  04 sierpnia, 18:27 Reply
  Zmiana terminu urlopu to nic przyjemnego. Ale niestety nie przewidzimy wszystkich sytuacji losowych, jak np. choroby, czy wypadki. Warto to mieć na uwadze.
 6. Dondi96
  05 sierpnia, 22:42 Reply
  Przesunięcie terminu urlopu jest szczególnie kłopotliwe, gdy wyjeżdżamy za granice kraju i mamy już wszystko zarezerwowane. Według mnie pracodawca powinien w wybrany miesiąc zwiększyć zarobki pracownika, który na tym ucierpi.
 7. Maria
  10 sierpnia, 22:36 Reply
  Fajnie, że autor wypisał wiele przypadków w których pracownik może zostać 'zaszczycony' przesunieciem urlopu, dziękuję za tą informację. Z doświadczenia wiem, że to nic przyjemnego, na szczęście nie miało to związku z moją osobą, a wewnętrznymi procesami firmy. Na szczęście szef zgodził się na przedłużenie wypoczynku o parę dni co bardzo, a to bardzo mi się przydało.
 8. kacperos
  13 sierpnia, 23:18 Reply
  Przesunięcie urlopu to bardzo przykra sytuacja. Na szczęście ja nie musiałem jeszcze stawiać w takiej sytuacji moich pracowników.
 9. agula
  30 grudnia, 15:56 Reply
  Ja osobiście nie zgodziłabym się na przesunięcie urlopu, z tego względu, że to ja decyduje kiedy chce odpoczynek.
 10. anett
  30 stycznia, 14:23 Reply
  A ja trochę nie rozumiem jak może to być możliwe, że jest przesunięty termin urlopu. Co to za wyjątkowe sytuacje?
 11. marcik
  03 lutego, 08:41 Reply
  Moim zdaniem nie powinno być coś takiego, jak przesunięcie urlopu. Nie ma i tyle, biorę kiedy mi się podoba.

Leave a Reply