Karalność za paserstwo

Karalność za paserstwo

O karalności za pasterstwo mówi art. 122 Kodeksu wykroczeń. W ustawie wyróżnione są dwie jego formy: umyślne i nieumyślne (kara za obydwa jest inna). Istotne jest, że karany jest nie tylko sam czyn paserstwa, ale także ich forma sprawcza czyli podżeganie, współudział i usiłowanie.

Pasterstwo jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw i ustawodawca określił jego karalność bez względu na przybraną formę wykroczenia lub przestępstwa. Na rozróżnienie tych dwóch form wpływa wartość przedmiotu pasterstwa wynosząca 250 złotych (za wyjątkiem kradzieży drewna, gdzie wartość ta wynosi 75 zł).

W ustawie wyróżniono dwa rodzaje wykroczeń obejmujących paserstwo. Za dopuszczenie się paserstwa umyślnego grozi kara ograniczenia wolności, grzywny oraz aresztu. W przypadku uprawiania paserstwa nieumyślnego karą jest nagana lub grzywna do 1500 zł..

Według kodeksu karnego za umyślne paserstwo grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności, zaś paserstwo nieumyślne grozi karą ograniczenia wolności, jej pozbawienia do roku czasu lub grzywną.

Paserstwo umyśle ma miejsce wtedy, kiedy osoba nabywająca mienie jest świadoma że mienie to pochodzi z kradzieży lub było przedmiotem przywłaszczenia nabywa to mienie aby uzyskać korzyści majątkowe lub udziela pomocy w jego zbyciu lub ukryciu.

Paserstwo nieumyślne jest wtedy, gdy osoba nabywając mienie mogła przypuszczać, że pochodziło ono z kradzieży lub było przedmiotem przywłaszczenia, a mimo to w celu uzyskania korzyści majątkowych przyjmuje je lub pomaga w jego ukrywaniu i zbyciu. Czynnikiem różnicującym fakt dokonania pasterstwa umyślnego od nieumyślnego jest to, że w tym drugim przypadku sprawca nie dokonywał paserstwa z pełną premedytacją i świadomością, że dana rzecz pochodzi z procederu przestępczego, lecz okoliczności, w jakich do tego dochodzi powinny budzić w nim domysły.

Przy rozpatrywaniu tego czynu pod uwagę brane są również cechy osobowościowe sprawcy, ponieważ w niektórych okolicznościach życiowych inne oczekiwania występują wobec np. osoby z wyższym wykształceniem a inne wobec osoby z wykształceniem podstawowym. Takimi okolicznościami może być na przykład lokalizacja dokonywanej transakcji, nabycie przedmiotu bez dokumentów, niski koszt produktu czy wiedza osoby na temat sprzedawcy i jego osobowości.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Wykroczenia 0 Comments

W jakich przypadkach ponosi się odpowiedzialność cywilną?

Każdy mieszkaniec Polski powinien posiadać odpowiedzialność cywilną. Innymi słowy ponosi rezultaty swoich czynów i jest w stanie przewidywać skutki różnych zachowań. Czym jeszcze charakteryzuje się odpowiedzialność cywilna? Do czego zobowiązuje?

Wykroczenia 0 Comments

Czym zajmują się strażnicy miejscy?

Straż miejska zrodziła się, aby zajmować się mniej groźnymi wykroczeniami niż policja, głównie drogowymi. Ma prawo do wystawiania mandatów karych oraz inne kompetencje związane z interwencjami. Ponad 2 lata temu

Wiadomości 0 Comments

Jak kłamcy kuszą propozycjami w sieci?

Internet to nieskończone źródło wiadomości, miejsce przechowywania dokumentów z praktycznie każdej branży oraz sposób na porozumienia oraz przesyłanie wiadomości. Nie w każdym przypadku jednak sieć pokazuje swoje dobre oblicze. Czasami

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply