Czym zajmuje się sekretarka?

Czym zajmuje się sekretarka?

Sekretariat jest bardzo ważnym działem dla wielu mniejszych i średnich firm. To tutaj załatwia się większość dokumentacji i podejmuje wspólników i klientów. Jakie obowiązki ciążą na sekretarce? Czy jest potrzebna do właściwego działania przedsiębiorstwa?

Zazwyczaj rolę sekretarki przejmuje osoba rzetelna, sumienna i godna zaufania, która zna i zachowuje dla siebie szczegóły prowadzonej działalności. Dodatkowo musi charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i elokwencją.

Oprócz cech osobowych dobra sekretarka powinna sprawnie korzystać z komputera oraz wyposażenia biurowego, znać najważniejsze problemy przedsiębiorstwa, obsługiwać klientów, odbierać telefony, prowadzić korespondencję z kontrahentami oraz umawiać spotkania i delegacje pracodawcom oraz prezesom i właścicielom.

Z całą pewnością można stwierdzić, że kondycja firmy w dużej mierze zależy od sekretariatu oraz osoby przyjętej na stanowisko sekretarki. Często bowiem rodzą się niespodziewane zadania do zrealizowania oraz problemy do rozwiązania. Tylko właściwie przygotowana osoba da radę z biurowym chaosem.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Praca 0 Comments

Czy pracownikowi przysługuje urlop na ślub dziecka?

Urlop pracownika określany jest przede wszystkim na podstawie wniosku o jego przyznanie przy zagwarantowaniu normalnego toku pracy ze strony pracodawcy. Urlop okolicznościowy jest przyznawany z powodu pewnych wydarzeń i okoliczności,

Kiedy mówimy o mobbingu w pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a pracodawca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności. Mobbing oznacza częste nękanie pracownika i budowania w nim świadomości bezużyteczności

Śmierć zatrudnionego a prawa pracownicze

Każdy zatrudniony posiada duży zbiór praw i obowiązków, które powinny być stosowane. Jednak w chwili śmierci tracą swoją ważność. Czy ktokolwiek powinien przejmować powinności zawodowe takiego podwładnego? Okazuje się, że

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply