Archive

Jak atmosfera wpływa na pracowników?

Akcje organizowane od wielu lat wskazują, że dla pracowników ogromne znaczenie ma odpowiednia atmosfera. Nawet wypłata nie odgrywa dla podwładnych tak wielkiej roli jak zdrowe stosunki z współpracownikami i kierownikiem.

Jak wyszukać ciekawe miejsce dla przedsiębiorstwa?

Wielu początkujących właścicieli ma kłopoty ze wskazaniem właściwej lokalizacji dla swojej firmy. Często jednak zdolności finansowe wygrywają pomysłami i taktyką marketingową. Jak wybrać siedzibę, żeby spełniania podstawowe potrzeby i nie

Pomoc prawna 0 Comments

Czy przekształcenie spółki jest możliwe?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każda spółka handlowa może doprowadzić do przekształcenia. Po spełnieniu wszystkich formalności przejmuje obowiązki i respektuje zgodnie ze swoim wyborem. Jak wygląda i czy opłaca

Wiadomości 0 Comments

Polska Izba Przemysłu Targowego – 20 lat doświadczeń i sukcesów

W tym roku Polska Izba Przemysłu Targowego, jedyna ogólnopolska i najważniejsza organizacja przemysłu targowego w Polsce obchodzi Jubileusz 20-lecia samorządu przedsiębiorców działających w branży targowej. Kulminacją obchodów Jubileuszu była uroczysta

Kto stosuje topgrading?

Duże firmy i przedsiębiorstwa szukają metod na poprawienie efektywności i zwiększenie renomy. Aby tak było muszą zatrudniać doświadczony i dobrze wykształcony personel. Jednak wśród wielu aplikujących trudno znaleźć pracownika godnego

Jak rozmawiać z kontrahentem przez telefon?

Poprawne kontakty z klientami są bardzo ważne, bowiem zacieśniają więzi biznesowe i są dodatkową zaletą całej współpracy. Niejednokrotnie jednak rozmowa w cztery oczy jest niemożliwa z wielu względów. Jak odbywać

Kto powinien przeprowadzić spotkanie biznesowe?

Każda szanująca się firma, która przyjmuje wielu pracowników musi organizować cykliczne spotkania biznesowe. Są niezbędne do dobrego funkcjonowania korporacji, usuwania błędów i niwelowania problemów. Jakie tematy omawia się na zebraniach?

Wiadomości 0 Comments

Wszystko o prawie pierwokupu

W branży deweloperskiej istnieje tzw. prawo pierwokupu, które uważane jest jako przywilej i przysługuje niewielkiej grupie wyselekcjonowanych osób. Innymi słowy mają możliwość zobaczenia i kupienia mieszkania przed pozostałymi zainteresowanymi. Jak

W sądzie 0 Comments

Jak wygląda praca windykatora?

Praca w branży windykacyjnej wymaga mnóstwo pewności siebie i predyspozycji negocjacyjnych. Zatem nie każdy może zostać windykatorem. Oprócz odpowiedniego wykształcenia trzeba wykazywać konkretne cechy charakteru, które wzmocnią skuteczność oraz złagodzą

Wiadomości 0 Comments

Kiedy konieczne jest pouczenie sądowe?

Każde postępowanie cywilne musi toczyć się zgodnie z ustaleniami prawnymi oraz poszanowaniem sędziego i obecnych uczestników rozprawy. Bywają sytuacje, kiedy uczestnik rozprawy nie ma reprezentanta, wtedy może zostać pouczony i

Pomoc prawna 0 Comments

Wszystko o rozprawie oddzielnej

W zgodzie z przepisami sprawa karna prowadzona między firmami odbywa się w tym samym postępowaniu. Bywają jednak przypadki, w których sąd decyduje o rozłączeniu spraw i wtedy ogłasza rozprawy oddzielne.

Co zawiera pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to dokument sporządzany na piśmie, sporadycznie również ustnie, który ma duże znaczenie w czasie postępowania sądowego. Upoważnia pełnomocnika do reprezentowania klienta oraz walczenia o jego prawa. Jak wystawia się