Czym charakteryzuje się renta szkoleniowa?

Czym charakteryzuje się renta szkoleniowa?

O rencie szkoleniowej można mówić w odniesieniu do pracowników, którzy stracili możliwość kontynuowania kariery zawodowej, ale po przekwalifikowaniu nadal mogą pozostawać czynni zawodowo. Istnieją jednak pewne zasady, które trzeba spełnić, żeby ubiegać się o świadczenie. Jak postępować, aby uzyskać rentę szkoleniową?

Aby uzyskać prawo do renty szkoleniowej trzeba wykazać niezdolność do wykonywania zawodu, mieć uregulowaną sytuację składkową i nieskładkową oraz wskazać, kiedy nastąpił problem z dalszą pracą na zajmowanym do tej pory stanowisku.

O przyznaniu zasiłku decyduje lekarz orzecznik, zatrudniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który bada pacjenta, określa jego stan zdrowia oraz szansę na zatrudnienie w innej firmie. Dodatkowo rozpatrywany jest rok urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zdolności psychofizyczne i zakres niepełnosprawności.

Reasumując można stwierdzić, że renta należy się wąskiej grupie pracowników, którzy dostali nadzieję na dalszy rozwój zawodowy oraz przeszli pomyślnie weryfikację. Pieniądze pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Zasiłki 0 Comments

W jakich sytuacjach pracownicy nie otrzymują świadczenia chorobowego?

Wynagrodzenie chorobowe to środki należne pracownikom, którzy z powodu choroby nie mogą pracować zawodowe bądź muszą zostać odseparowani tytułem wyleczenia dolegliwości zagrażającej innym osobom. Podwładny, który nie ma prawa do

Zasiłki 0 Comments

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Pracownikom niezdolnym do pracy na skutek choroby zawodowej otrzymują świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- wypłacany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, wypłaca się go niezależnie

Zasiłki 0 Comments

Zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych w 2013 roku

W 2013 roku możliwość otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych ma więcej osób. Fakt ten spowodowany jest zmianą definicji i wydłużeniem dotychczasowego wieku emerytalnego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply