Zarządzanie zespołem – co to jest naprawdę?

Zarządzanie zespołem – co to jest naprawdę?

W branżowych pismach można bardzo często można spotkać termin „zarządzenie zespołem”. Co to jednak znaczy w praktyce? I kto powinien nim zarządzać?

Successful business man standing with his staff

Różni autorzy samo pojęcie będą definiować na inne sposoby, ale ogólnie można powiedzieć, że zarządzanie polega na podziale obowiązków, stosowaniu kar i motywacji oraz – co bardzo istotne – komunikacji z pracownikiem.

Oczywiście, można kierować pracownikami na zasadzie: jeżeli nie wykonasz swoich obowiązków, stracisz pracę. I tak, niestety, bardzo często wygląda to w praktyce. Trudno jednak wtedy oczekiwać, że pracownik będzie szukał sposób na zwiększenie swoich wyników – będzie robić to, co mu kazano, ale bez szczypty kreatywności. Z drugiej strony, zarządzanie zespołem polega niejednokrotnie wyłącznie na odgórnym podziale obowiązków, ale to także nie jest klucz do zwiększania wydajności zespołu w pracy.

Zwiększania wydajności nie rozumiemy tutaj przez zmuszanie pracowników do cięższej pracy – a raczej jako motywowanie ich do szukania optymalnych rozwiązań.

Kto zarządza zespołem

Zespołem z reguły zarządza najwyżej postawiona osoba w zespole – zazwyczaj kierownik lub menadżer. Niekiedy obowiązki zarządcy przejmuje osoba pracująca na takim samym stanowisku jak inni, ale posiadająca największe doświadczenia zawodowe albo po prostu naturalny lider, którego ludzie chcą słuchać. Jeżeli tek jest, dobry pracodawca awansowałby taką osobę i nagrodził jej wysiłki.

Kierowanie zespołem to coś, czego można się nauczyć – właśnie temu zagadnieniu poświęcone są szkolenia z zarządzania. W ich trakcie menadżerowie (lub inni pracownicy) poznają konkretne systemy zarządzania pracownikami, a także poznają podstawowe zagadnienia z tego zakresu.
Jedną z firm, która jest godna polecenia i prowadzi tego typu szkolenia to HPR GROUP. Posiadają oddział w Warszawie oraz Gliwicach.

Szkolenie zarządzania zespołem

Przełożony musi dobrze poznać swoich pracowników, dowiedzieć się, jakie mają słabe i mocne strony. Tylko dzięki temu dowie się, jakie zadania im przydzielić. Niektórzy pracownicy pracują powoli i skrupulatnie, inni szybko, ale mniej dokładnie – jasne jest, że zadania, które wymagają pośpiechu należy powierzyć tym drugim. Mimo tego, w praktyce zdarza się, że menedżer nie zastanawia się nad tym, a zadania rozdziela tak, jak było to robione wcześniej albo zgodnie z życzeniami samych pracowników.

Kiedy już rozdzieli zadania, powinien umiejętnie zmotywować pracownika. A sposobów na to jest wiele: często wystarczy tylko słowo zachęty lub wiary. Powiedzieć „Dostajesz to zadanie, ponieważ tylko ty będziesz w stanie je wykonać” wzmaga w pracowniku poczucie dumy. Tak samo będzie z karą: poważna rozmowa na temat popełnionych błędów o wiele bardziej zapadnie pracownikowi w pamięć, niż krzyki czy ogólne pretensje.

Takie umiejętnie przeprowadzone szkolenie menedżerów może także pozwolić na określenie, czy osoba zajmująca kierownicze stanowisko nadaje się do tego, by zarządzać innymi ludźmi.

You might also like

Dwa etaty w jednym zakładzie pracy?

Mieszkańcy kraju coraz częściej rozpoczynają dodatkową prace. Zmusza ich do tego zła sytuacja finansowa w ich domach. Czy możemy pracować na bazie dwóch umów o prace w jednym zakładzie pracy?

Kogo dotyczy topgrading?

Duże firmy i korporacje szukają sposobów na podniesienie efektywności i zwiększenie renomy. Aby do tego doszło powinny przyjmować wykwalifikowany i dobrze wykształcony personel. Aczkolwiek w gronie kandydatur trudno znaleźć pracownika

Czy umowa uaktywniająca jest potrzebna?

Od 2 lat możliwe jest w Polsce skorzystanie z umowy uaktywniającej. Podpisywana jest między prawnymi opiekunami a nianią, która deklaruje się do opieki i wychowania niepełnoletniego dziecka na czas określony.

1 Comment

  1. akcentt
    Styczeń 31, 11:26 Reply
    Mało kto potrafi zarządzać zespołem, tak jak powinien. Z tym chyba trzeba się urodzić.

Leave a Reply