Zasady działania Krajowej Rady Notarialnej

Zasady działania Krajowej Rady Notarialnej

Każdy notariusz aktywny zawodowo może spisywać akty notarialne i spełniać inne przypisane mu zadania. Jest to praca odpowiedzialna i trudna. Zawód ten reprezentowany przez Krajową Radę Notarialną. Jakie są jej zadania i w jakim celu została powołana?

Stworzona została przede wszystkim po to, aby występować w imieniu tej grupy zawodowej w Polsce i poza jej granicami. Podstawowym obowiązkiem Krajowej Rady Notarialnej jest trzymanie pieczy nad wszystkimi notariuszami w kraju, monitorowanie ich poczynać, wykrywanie i rozstrzyganie nieprawidłowości oraz karane niepokornych notariuszy.

Oprócz tego do zadań Rady należy ustalanie i uchwalanie nowych regulaminów i ustaw, określanie wielkości składki przeznaczanej na pracę KRN oraz wyznaczanie terminów spotkań i konferencji wszystkich członków Rady. Dodatkowo koniec każdego roku jest czasem sporządzania raportu o sytuacji notariuszy w Polsce i przekazywany Ministrowi Sprawiedliwości.

Ponad 16 lat temu Rada stworzyła obszerny dokument mówiący o podstawowych prawach i obowiązkach notariusza, prawdach etycznych, którymi powinien się kierować. Jest pewnego rodzaju przewodnikiem i podręcznikiem (nie tylko dla początkujących w zawodzie).

Na czele Krajowej Rady Notarialnej zasiada prezes wybierany w demokratycznych wyborach. W skład zarządu natomiast notariusze wskazani przez izby notarialne. Główna siedziba znajduje się w Warszawie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Sprawy urzędowe 1Comments

Reprezentacja spółki cywilnej

W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki cywilnej w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzania jej spraw. Taką zasadę reprezentacji spółki

Notariusz 0 Comments

Dlaczego notariusz nie może się reklamować?

Zawód notariusza kojarzone jest z wieloma zobowiązaniami i rzetelnymi decyzjami. Oprócz normalnych, codziennych zobowiązań trzeba przestrzegać przepisów i działać w zgodzie z prawem. Kolejnym utrudnieniem jest całkowity zakaz tworzenia reklam

Wiadomości 0 Comments

Co znajduje się w akcie notarialnym?

Notariusz bierze na siebie wiele zadań zawodowych, które muszą być przeprowadzane wedle odpowiednich przepisów. Wśród nich wskazać warto pisanie aktu notarialnego. Wbrew pozorom nie jest to wcale prosta czynność i

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply