Zasady działania Krajowej Rady Notarialnej

Zasady działania Krajowej Rady Notarialnej

Każdy notariusz aktywny zawodowo może spisywać akty notarialne i spełniać inne przypisane mu zadania. Jest to praca odpowiedzialna i trudna. Zawód ten reprezentowany przez Krajową Radę Notarialną. Jakie są jej zadania i w jakim celu została powołana?

Stworzona została przede wszystkim po to, aby występować w imieniu tej grupy zawodowej w Polsce i poza jej granicami. Podstawowym obowiązkiem Krajowej Rady Notarialnej jest trzymanie pieczy nad wszystkimi notariuszami w kraju, monitorowanie ich poczynać, wykrywanie i rozstrzyganie nieprawidłowości oraz karane niepokornych notariuszy.

Oprócz tego do zadań Rady należy ustalanie i uchwalanie nowych regulaminów i ustaw, określanie wielkości składki przeznaczanej na pracę KRN oraz wyznaczanie terminów spotkań i konferencji wszystkich członków Rady. Dodatkowo koniec każdego roku jest czasem sporządzania raportu o sytuacji notariuszy w Polsce i przekazywany Ministrowi Sprawiedliwości.

Ponad 16 lat temu Rada stworzyła obszerny dokument mówiący o podstawowych prawach i obowiązkach notariusza, prawdach etycznych, którymi powinien się kierować. Jest pewnego rodzaju przewodnikiem i podręcznikiem (nie tylko dla początkujących w zawodzie).

Na czele Krajowej Rady Notarialnej zasiada prezes wybierany w demokratycznych wyborach. W skład zarządu natomiast notariusze wskazani przez izby notarialne. Główna siedziba znajduje się w Warszawie.

 

Justyna Błahut
www.gazetaprawo.net

You might also like

Notariusz 0 Comments

Dlaczego notariusz nie może się reklamować?

Zawód notariusza kojarzone jest z wieloma zobowiązaniami i rzetelnymi decyzjami. Oprócz normalnych, codziennych zobowiązań trzeba przestrzegać przepisów i działać w zgodzie z prawem. Kolejnym utrudnieniem jest całkowity zakaz tworzenia reklam

Notariusz 0 Comments

Jakich zasad etycznych musi przestrzegać notariusz?

Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego. Za złamanie zasad kodeksu etyki notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Notariusz ma obowiązek postępować zgodnie z kodeksem moralnym oraz kodeksem etyki zawodowej.

Notariusz 0 Comments

Podstawowe obowiązki notariusza

Obecnie notariusz jest osobą zaufania publicznego i powinien działać na rzecz obywateli. Za swoje usługi pobiera tzw. taksy notarialne czyli wynagrodzenie zgodne z ustaleniami ministerstwa. Jakie są podstawowe obowiązki i

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply