Lokaty strukturyzowane vs lokaty terminowe – która opcja jest lepsza dla przeciętnego „drobnego ciułacza”?

Lokaty strukturyzowane vs lokaty terminowe – która opcja jest lepsza dla przeciętnego „drobnego ciułacza”?

Każdy chce pomnażać swoje oszczędności, jednak dobre chęci nie wystarczą. Należy wybrać odpowiedni sposób i zaplanować działania. Spontaniczne inwestowanie nie przyniesie upragnionych dochodów. Instytucje finansowe kuszą wysokimi zyskami z produktów inwestycyjnych, w tym z lokat strukturyzowanych. Jednak przeciętny posiadacz rachunku bankowego wciąż najchętniej wybiera lokatę. Czy warto upierać się przy tym klasycznym rozwiązaniu?

Lokata – pewny, ale niewielki zysk

Obok kont oszczędnościowych, w niektórych bankach otwieranych automatycznie do rachunku rozliczeniowego, to właśnie lokaty terminowe są najpopularniejszym rozwiązaniem, wybieranym przez Polaków celem pomnażania oszczędności. Jest to prosta w funkcjonowaniu forma oszczędzania. Depozyt bankowy polega na przekazaniu określonej kwoty instytucji finansowej na z góry wskazany czas. Zysk z lokaty zależy przede wszystkim od poziomu stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej na podstawie aktualnej koniunktury. Jest to zysk pewny, ale niewielki, ponieważ banki inwestują pieniądze z lokat w gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje.

Struktura, czyli dwuelementowy portfel inwestycyjny

W przeciwieństwie do typowej lokaty, struktura daje szansę większych zysków przez podzielenie kapitału i jednoczesne zainwestowanie w dwie różne ścieżki inwestycyjne. Większą część oszczędności klienta instytucja finansowa lokuje, podobnie jak ma to miejsce w przypadku lokaty, w obligacje skarbowe. Celem takiego działania ma być gwarancja zwrotu pierwotnej kwoty lub znacznej jej części nawet w przypadku niepowodzenia bardziej ryzykownej części portfela inwestycyjna. Druga, mniejsza część kapitału, trafia na dające obietnicę większego zysku opcje oraz akcje przedsiębiorstw. To ona potencjalnie stanowi o wysokości wypracowanego efektu finansowego. Szczegóły można znaleźć np. na stronie finansowysupermarket.pl.

Podobne, a jednak różne

Podobieństwo lokaty terminowej i strukturyzowanej polega na zamrożeniu pieniędzy przez przekazanie ich instytucji finansowej. Należy zatem z góry zaplanować domowe wydatki i zastanowić się nad prawdopodobieństwem pojawienia się nagłych potrzeb finansowych. Jest to ważne, ponieważ wcześniejsze rozwiązanie umowy wiąże się w obu przypadkach z utratą zysków. Jednak przedterminowe zerwanie lokaty strukturyzowanej oznacza także stratę części kapitału – tej, która trafiła na zyskowne, ale ryzykowne opcje i akcje.

Dobrze wybrać, mądrze inwestować

Oszczędzanie wymaga dyscypliny, ale przede wszystkim poświęcenia czasu na zrozumienie wybranych instrumentów inwestycyjnych. Nie powinno się inwestować oszczędności w sposób, który nie jest w pełni zrozumiały dla ich posiadacza. Dlatego właśnie ze względu na prostotę funkcjonowania klasyczna lokata terminowa okazuje się wygodnym rozwiązaniem. Inaczej jest z lokatą strukturyzowaną. Budowę i prowadzenie portfela inwestycyjnego należy oddać w zarządzanie doradcy finansowemu, z uwagi na duże ryzyko, związane z nieumiejętnym działaniem na rynku inwestycyjnym. Powoduje to wzrost kosztów struktury, ponoszonych przez oszczędzającego. Jednak powierzenie kapitału profesjonalnemu doradcy, mimo dodatkowych opłat, zmniejsza ryzyko mniej pewnych instrumentów, na których opiera się lokata strukturyzowana. Dlatego warto, składając większość oszczędności na depozyt bankowy, rozważyć przekazanie instytucji finansowej części posiadanego kapitału właśnie z myślą o lokacie strukturyzowanej.

You might also like

Konsument 0 Comments

Dystrybutorzy prasy notują najlepsze od lat wyniki sprzedaży

Dobre perspektywy przed rynkiem dystrybucji prasy. Dla Kolportera ubiegły rok był najlepszy od ośmiu lat mimo odnotowanego na rynku spadku sprzedaży o 2 proc. – Cyfryzacja mediów nie powinna zagrażać tradycyjnej prasie

Konsument 0 Comments

W Sejmie dobiegają końca prace nad prawem o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Miejscowości, w których nie ma dostępu do internetu jest coraz mniej, jednak wciąż są obszary, gdzie zjawisko wykluczenia cyfrowego jest obecne. Główną przyczyną jest niska opłacalność tego typu inwestycji. Dlatego na takich

Prawa konsumenta 0 Comments

Za niecałe dwa lata jednolite prawo w zakresie danych osobowych w Unii Europejskiej

Pod koniec maja 2018 roku w życie wejdzie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które ujednolici zasady obowiązujące w tym zakresie w 28 państwach Unii Europejskiej. Założeniem jest zapewnienie większej prywatności podmiotowi danych. Podmioty

1 Comment

  1. mrio
    01 lutego, 07:55 Reply
    Lokata terminowa chyba będzie lepszym rozwiązaniem. Oczywiście dużą uwagę trzeba zwrócić też na oprocentowanie.

Leave a Reply