Korzyści (podatkowe, spadkowe, społeczne) wynikające z założenia Fundacji Rodzinnej

Korzyści (podatkowe, spadkowe, społeczne) wynikające z założenia Fundacji Rodzinnej

Firmy rodzinne miały duże ograniczenia pod względem przekazania ich działalności kolejnym pokoleniom. Zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela wymaga zaangażowania co najmniej jednej osoby. Poza tym w momencie, kiedy spadkobierców jest wielu, mogą mieć problem z dojściem do porozumienia.

Dlaczego warto założyć Fundację Rodzinną?

Tutaj pojawia się fundacja rodzinna, której można przekazać majątek i nim zarządzać. Jak to działa? Jakie zapisy zawiera ustawa o fundacji rodzinnej?

Sukcesja polega na przekazaniu firmy rodzinnej wskazanym osobom. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dalej działać. Fundacja rodzinna jest rozwiązaniem, którego oczekiwali właściciele firm rodzinnych. Zależy im na zabezpieczeniu zgromadzonego majątku, a także przeprowadzeniu sukcesji w sposób przemyślany. Fundacja rodzinna pozwala przekazać majątek kolejnym pokoleniom bez obaw o to, że firma się rozpadnie.

Właścicielom przedsiębiorstw zależy na tym, aby majątek gromadzony przez lata nie został niekorzystnie rozdrobiony. Chodzi m.in. o taką sytuację, kiedy spadkobiorcy chcą kontynuować działalność, ale mają różne koncepcje odnośnie do tego, jak to będzie się odbywać. Brak odpowiednich regulacji powoduje, że część przedsiębiorców przenosi swój majątek do zagranicznych fundacji.

Fundacja rodzinna działa jak pewnego rodzaju skarbiec. Z jednej strony zapewnia majątek spadkobiercom, ale z drugiej realizuje wizję zmarłego. Zatem zabezpiecza pod względem finansowym, ale też powoduje, że przedsiębiorstwo rodzinne może być prowadzone przez pokolenia.

Fundacja rodzinna a korzyści podatkowe

Ustanowienie fundacji rodzinnej niesie wiele korzyści, a w tym — podatkowych. Zgodnie z założeniami ustawy wpłaty od najbliżej spokrewnionych z fundatorem nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Mowa tutaj o osobach, które należą do tzw. zerowej grupy podatkowej, co obejmuje małżonka, rodziców, dzieci, rodziców, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma i macochę.

W przypadku pozostałych będzie obowiązywać opodatkowanie w wysokości 15%. Pierwotnie zakładano, że dla wszystkich grup będzie obowiązywać 19% daniny.

Ochrona majątku fundacji rodzinnej

Dzięki ustanowieniu fundacji rodzinnej łatwiejsze jest zabezpieczenie majątku. Fundator i fundacja rodzinna odpowiadają solidarnie za zobowiązania, które powstały przed przeniesieniem majątku do fundacji.

Przekazywanie majątku

Fundacja rodzinna powoduje, że możliwe staje się zapewnienie nieprzerwanego działania firmy. Majątek rodzinny zostanie wykorzystany w sposób dobrze zaplanowany, dający perspektywy dla dalszego działania przedsiębiorstwa. To przekazywanie majątku w harmonii z wolą darczyńcy, a także sposób na ograniczenie kosztów spadkowych. Fundacja rodzinna zapewnia środki dla osób bliskich fundatorowi. Umożliwia gromadzenie majątku i zarządzanie nim.

Ochrona prywatności

Utworzenie fundacji rodzinnej zapewnia również ochronę prywatności. Ustawa przewiduje, że dane beneficjentów i ich uprawnienia określa się na liście tych beneficjentów. Żeby zachować poufność, fundator może zastrzec, że ta lista może być w pewnym zakresie niejawna. Nie można jednak zachować ich tożsamości w tajemnicy przed organami administracji skarbowej. Chodzi o poufność w relacjach prywatnych.

Status polskiej fundacji rodzinnej określa, co i komu przysługuje. Natomiast takie uprawnienie ma fundator. Może m.in. wskazać, kto ma prawo korzystania z określonych rzeczy i w jakim zakresie. Określa okres, w którym ta osoba może to robić. Z tego względu założenie fundacji rodzinnej daje mu wiele możliwości. W większym zakresie może kierować przyszłością firmy, ale jednocześnie ustawa o fundacji rodzinnej daje mu możliwość ochrony prywatności beneficjentów.

Korzyści społeczne

Dzięki utworzeniu fundacji rodzinnej możliwe jest wspieranie lokalnych społeczności. Firma po śmierci właściciela nie przestaje istnieć, dalej działa, zatrudnieni nie tracą miejsca pracy. W przypadku małych miejscowości odgrywa to szczególną rolę, gdyż niełatwo tam o znalezienie nowego miejsca zatrudnienia.

Jednocześnie fundacja rodzinna pozwala kontynuować pewne standardy funkcjonowania firmy, które nakreśli fundator. Działalnością fundacji rodzinnej mogą zarządzać kolejne pokolenia. Samymi beneficjentami mogą być organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także osoby fizyczne.

Jak widać, fundacja rodzinna przynosi liczne korzyści i jest to rozwiązanie, które powinno ułatwić trwanie firm rodzinnych w Polsce.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Dzięki programowi Rodzina 500 plus może wzrosnąć zdolność kredytowa Polaków

Mieszkanie większe o nawet 30 mkw. będzie mogła kupić na kredyt rodzina z trójką dzieci, gdy ruszy program 500+. Oznacza on bowiem 1000 zł więcej dochodu netto na miesiąc, co zwiększa zdolność

Wiadomości 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Polskie prawo mówi, że szkoda to działanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym działaniem i koszty remontu, naprawy lub odszkodowanie muszą być

Wiadomości 0 Comments

Największa na świecie kancelaria doradztwa prawnego otworzyła w Warszawie centrum biznesowe

Grupa Dentons, największa na świecie kancelaria doradztwa prawnego, która otworzyła w Warszawie centrum usług wspólnych, podkreśla, że o wyborze lokalizacji zadecydował dostęp do wykwalifikowanej kadry, atrakcyjna cena wynajmu, nowoczesne otoczenie biznesowe oraz infrastruktura

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply