ABI ograniczy formalności przedsiębiorcy. Sejm przyjął nową uchwałę

ABI ograniczy formalności przedsiębiorcy. Sejm przyjął nową uchwałę

Sejm zdejmuje bagaż obowiązków z właścicieli tych firm, którzy korzystają z usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wydaje się przełomowa w kontekście relacji biznes – GIODO.

biznes-prac1

ABI zwolni przedsiębiorców z obowiązku raportowania danych do GIODO

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2015r.

W końcu października 2014r. Sejm przyjął nowelizację o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą instytucje publiczne oraz prywatni przedsiębiorcy zarządzającymi rejestrami zgłaszanymi do GIODO będą mogły liczyć na ograniczenie przynajmniej części formalności.

Od stycznia przyszłego roku właściciele firm, którzy powołają Administratora Bezpieczeństwa Informacji (inaczej: ABI) nie będą zobowiązani do raportowania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem analityków rozwiązanie wprowadzone przez Sejm to kolejna godna uznania nowelizacja w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

– […] powołanie ABI będzie nie tylko dużym ułatwieniem dla prywatnego biznesu, ale i powodem, dla którego relacje między przedsiębiorcami i GIODO będą bardziej profesjonalne. Obowiązki ABI staną się bardziej czytelne i w końcu precyzyjnie uregulowane przez ustawodawcę – ocenia audytor firmy IT Auditor.

Tak będzie wyglądała rejestracja ABI W GIODO

Zgodnie z zaakceptowanym przez Sejm projektem GIODO będzie musiał być poinformowany o powołaniu (lub odwołaniu) ABI – sam administrator danych miałby na to 30 dni. Zarządzany przez GIODO rejestr ABI ma być jawny.

Czytaj również: Czy zatrudnienie ABI to dobre rozwiązanie? | Liczba argumentów, dla których powołanie ABI przez prywatnego przedsiębiorcę […] czytaj więcej »

W ustawie wskazano, że ABI będzie mógł być wykreślony z rejestru:

  • na wniosek administratora danych osobowych,
  • w oparciu o decyzję zarządzoną przez urząd państwowy,
  • w razie śmierci ABI (przypomnijmy, że ABI może być wyłącznie osoba fizyczna).

Uregulowano także zasady na jakich ABI może być ponownie przywrócony do rejestru, tj. jeśli przyczyny wykreślenia zostały wyeliminowane (dotyczy szczególnie, jeśli ABI został odsunięty ze względu na decyzję z urzędu), GIODO wyda decyzję pozytywną, jeśli przyczyna nie została wyeliminowana – wyda decyzję negatywną (zgodnie z informacjami wskazanymi przez Prokonsumencki.pl).

Powołanie ABI to realna korzyść, ale nie obowiązek bezpośrednio wynikający z prawa

Należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy mogą, ale nie muszą powoływać ABI, jeśli chcą dokonywać rejestrów baz danych osobowych tak, jak do tej pory.

W ocenie Grzegorza Sibigi w rozmowie z dziennikarzem DGP (źródło: Sibiga w rozmowie ze Sławomirem Wikariakiem) ABI to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy chcą mieć w firmie partnera odpowiadającego za relacje między biznesem i GIODO, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości będą podejmowali działania naprawcze i starali się znajdywać rozwiązania na zaistniałe problemy.

Z początkiem 2015r. ABI miałby nabyć bardziej niezależne kompetencje i zgodnie z rekomendacją – odpowiadać za analizowanie zgodności procesów przetwarzania danych na wniosek GIODO. Uproszczona forma kontroli przeprowadzonej przez ABI nie miałaby być formą zastępczą, a dopuszczoną uznaniowo; kontrola GIODO mogłaby być przeprowadzona niezależnie od wyniku audytu przeprowadzonego przez ABI.

Kto może zostać ABI w prywatnej firmie?

Właściciel firmy, który będzie zdecydowany na powołanie stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji może zdecydować się na:

  • zatrudnienie nowego pracownika,
  • wydzielenie kompetencji już zatrudnionemu pracownikowi,

a także skorzystanie z usług zewnętrznej firmy specjalizującej się w outsourcingu zarządzania danymi osobowymi. Wśród zaufanych polskich przedsiębiorstw z tego sektora jest m.in. łódzki IT Auditor.

Nowe prawo ma wejść z początkiem 2015r.

Ustawa o ograniczeniu formalności administracyjnych wynikających z obsługi rejestrów GIODO trafiła po obrady Senatu i jeśli zostanie zaakceptowana – wejdzie w życie z początkiem 2015r.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie

Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie Podstawowym argumentem dla frankowiczów jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie

Wiadomości 0 Comments

Leasing popularniejszy od kredytu bankowego wśród małych i średnich firm

70 proc. nowych samochodów w Polsce kupowanych jest w leasingu. Z tego mniej więcej połowę kupują mikro-, małe i średnie firmy, które zaczęły doceniać zalety tego narzędzia finansowania. Ten segment klientów staje się

Wiadomości 0 Comments

Odpowiedzialność za szkody podwładnego

Polskie prawo mówi, że szkoda to działanie na czyjąś niekorzyść powodująca straty materialne, moralne lub inne. Powodowana jest zamierzonym lub przypadkowym działaniem i koszty remontu, naprawy lub odszkodowanie muszą być

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply