Archive

Wiadomości 0 Comments

Naruszenie dóbr osobistych- przykłady, gdzie zgłosić?

Polskie prawo nie przewiduje jednej definicji terminu „dobro osobiste”, więc tym bardziej nie definiuje samego ich naruszenia. Stąd każdorazowo należy oceniać naruszenie dóbr osobistych indywidualnie, zależnie od danej sytuacji, z