Znajomość prawa – kluczowa wiedza dla każdego managera i właściciela firmy

Znajomość prawa – kluczowa wiedza dla każdego managera i właściciela firmy

„Ignorantia iuris nocet”, czyli „Nieznajomość prawa szkodzi”, to sentencja, która wywodzi się jeszcze z czasów rzymskich, ale wciąż przekazuje bardzo ważną komunikat dla każdego człowieka. Jeśli nieznajomość dotyczy prywatnej osoby, konsekwencje najczęściej ponosi ona sama. Jeśli jednak dotyczą osoby prowadzącej działalność gospodarczą, właściciela firmy, osoby odpowiedzialnej za zatrudnianie i zarządzanie pracownikami lub przygotowującej i podpisującej umowy w imieniu przedsiębiorstwa, wtedy konsekwencje mogą być znacznie bardziej dotkliwe i dotyczyć wielu osób. Dlatego też tak bardzo niezbędna jest znajomość prawa dla managerów oraz ryzyka prawnego przy podpisywaniu umów. Co oznaczają te pojęcia i w jaki sposób można zdobyć taką wiedzę?

Znajomość prawa a prowadzenie biznesu, czyli prawo dla managerów oraz ryzyko prawne w praktyce

Żaden manager czy przedsiębiorca, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem biznesu, nie pozna prawa w takim stopniu jak prawnik lub radca prawny, dla którego studiowanie kodeksów oraz interpretowanie przepisów jest zajęciem na pełen etat. Wynika to z kilku czynników, ale dwa z nich są kluczowe. Pierwszy to ogrom wiedzy, którą trzeba przyswoić. Drugi to ciągłe zmiany. Obie kwestie sprawiają, że nawet jeśli uda się biegle poruszać w ramach pewnych zagadnień prawniczych, wiedza i tak szybko może się zdezaktualizować. Znajomość prawa dla managerów oraz ryzyka prawnego przy podpisywaniu umów nie służy do tego, aby znać każdy aspekt prawny, ale raczej, aby mieć „wyczucie” prawne – wiedzieć, gdzie mogą pojawić się kłopotliwe kwestie, które aspekty prowadzenia działalności wymagają dodatkowe prawnego zabezpieczenia oraz które zapisy powinny budzić wątpliwości. W pewnym uproszczeniu i z przymrużeniem oka można powiedzieć, że wiedza ta pomaga stwierdzić… kiedy najlepiej skonsultować się z prawnikiem.

Prawo dla managerów – szkolenie, które pomoże zarządzać firmą

Wiedzę prawną dla managerów oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem najwygodniej jest zdobyć w trakcie szkoleń (przykład można znaleźć między innymi pod tym linkiem: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/prawo-dla-menedzerow,22/). Wybierając taki kurs, trzeba przede wszystkim kierować się jego programem. Jeśli jest to pierwszy kontakt z prawem dla managerów, bardzo ważne jest, aby nie poruszał zbyt złożonych zagadnień, bo mogą one być niezrozumiałe, a co za tym idzie – niemożliwe do wykorzystania w codziennej pracy. Prawo dla managerów to przede wszystkim znajomość form prowadzenia działalności gospodarczej – korzyści i wad rozwiązań takich jak różne rodzaje spółek. Ważne jest również, aby wytłumaczyć, na czym polega rola zarządu w firmie oraz jakie prawa i obowiązki mają jego członkowie. Dzięki temu można tę funkcję pełnić bardziej świadomie. Dobrze jest również, aby kurs obejmował takie zagadnienie, jak postępowanie upadłościowe – w końcu w biznesie wszystko może się wydarzyć i warto być przygotowanym na każdą ewentualność.

Prawo dla managerów przy zatrudnianiu pracowników

Bardzo ważnym prawnym aspektem pracy managerów oraz właścicieli jest również kwestia zatrudniania pracowników. Prawo dla managerów w tym zakresie jest ważne przede wszystkim podczas wybierania formy współpracy – umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, jak umowa o dzieło lub umowa zlecenia. Manager powinien wiedzieć jak konstruować takie umowy, jakie zapisy w nich zawrzeć, żeby zabezpieczyć interesy firmy. Chodzić może między innymi o kwestie takie jak zakaz konkurencji w trakcie pracy lub nawet po jej zakończeniu. W zakresie wiedzy prawniczej manager powinien wiedzieć również jak ewidencjonować czas pracy pracowników oraz rozliczać nadgodziny, a także jakie obowiązki ma wobec pracownika, ale również – jakie obowiązki wobec pracodawcy ma pracownik oraz jak wyciągać konsekwencje w wypadku niewykonywania ich należycie i narażenia firmy na straty.

Ryzyko prawne przy zawieraniu umów

Ryzyko prawne przy zawieraniu umów to równie istotne i bardzo rozległe zagadnienie, w związku z tym najlepiej jest poszukać kursu lub szkolenia, które obejmują tylko te kwestia. Przykład takiego można znaleźć pod tym linkiem – http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/ryzyka-prawne-dla-analitykow,23/. Wybierając szkolenie, warto pamiętać, żeby program skonstruowany był na zasadzie – od szczegółu do ogółu. Na początku powinny być zagadnienia najprostsze i najbardziej podstawowe, które ułatwią odpowiedź na pytanie – po co w ogóle umowa, kto może i powinien być jej stroną oraz jakie zapisy koniecznie powinny się w niej zawierać, aby zabezpieczać interesy firmy. To jednak nie koniec, bo koniecznie trzeba też dowiedzieć się też, kiedy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w jakich warunkach można zmienić jej zapisy, jakie prawa i obowiązki ma kupujący i sprzedający po zrealizowaniu umowy, a także jak podchodzić do kwestii sporów między stronami umowy. Jak już wspomniano – ryzyko prawne przy zawieraniu umów jest duże i dotyczy wielu aspektów przygotowywania takiego dokumentu. Dlatego też niezbędnym jest, aby nie tyle znać ten temat biegle, ale wiedzieć, które elementy umów są najbardziej problematyczne, jakie zapisy powinny się koniecznie znaleźć w danym typie umowy oraz jak skutecznie egzekwować swoje prawa wynikające z umowy. To znacznie zminimalizuje ryzyko prawne przy zawieraniu umów i przyspieszy wiele procedur oraz formalności.

Świadomy manager – umie poruszać się w gąszczu przepisów

Celem poznania prawa dla managerów oraz ryzyka prawnego nie jest zdobycie wiedzy na poziomie prawnika lub radcy prawnego. Ma raczej umożliwić sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów i dostrzeganie zawczasu wszelkich kwestii, które mogą mieć złe konsekwencje dla firmy. Jest to wiedza, która nie tylko ułatwia prowadzenie firmy, ale również sprawia, że robi się to z większą świadomością.

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Szpitale chciałby przejąć serwisowanie aparatury medycznej od autoryzowanych firm

Poziom zabezpieczenia świadczeń przez szpitale i ich dostępność dla pacjentów są na dobrym poziomie, istotnym problemem jest jednak poziom finansowania – ocenia Marian Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Wysokie koszty

Wiadomości 0 Comments

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji

Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny rozwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się

Wiadomości 3 komentarze

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

W pojęciu całkowity koszt kredytu mieszczą się wszystkie koszty, z którymi wiąże się umowa o kredyt konsumencki. Składają się na niego odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!